We mogen wel wat vaker hoopvol spreken

5 juli 2013

Garantie voor de toekomst - Prof. dr. Jan HoekVoor mijn nieuwe boek Garantie voor de toekomst ben ik de laatste tijd weer intensief bezig geweest met nadenken over de christelijke toekomstverwachting. Voor mij is de Bijbel bij uitstek het leerboek  van de hoop. De Bijbel is tegelijkertijd ook het beste oefenboek van de hoop en het beproefde groeiboek van de hoop. Het gaat om de unieke hoop die ontspringt aan de weg  die de drie-enige God, Vader,  Zoon en Geest door de eeuwen heen met Zijn volk Israël en met de gemeente van Christus gegaan is. In ie omgang met deze God vindt de gelovige de ‘resultaten uit het verleden’ die garantie bieden voor de toekomst!

Je ziet door heel de Schrift van Genesis tot Openbaring de ‘groene draad ‘van de hoop lopen. Het is een groeiproces vergelijkbaar met de toenemende vertrouwdheid binnen een liefdesrelatie. Je weet op een goed moment dat het niet meer stuk kan, ook niet door de dood of door welke catastrofe ook. Deze diepe overtuiging krijgt woorden en beelden in een geweldige veelkleurigheid en rijkdom. Christelijk geloof heeft hoop te bieden.

In dit licht kun je jezelf afvragen waarom  christenen nog zo weinig  hoopvol hun woordje mee spreken in het publieke debat.  Dat lijkt mij voorrang te moeten hebben bij de toerusting van de gemeente door middel van prediking en kringenwerk.  Het is vaak zo dat mensen in bijeenkomsten met geestverwante broeders en zusters  graag hun hart ophalen aan de verhalen van hoop op God in Oude en Nieuwe Testament.  Wat echter vaak vergeten wordt , is dat vervolgens meteen de opdracht aan de orde is om hoopvol te getuigen door present te zijn in een maar al te vaak zo hopeloze wereld. Daarbij moeten we niet in de eerste plaats denken aan evangelisatieacties en allerlei min of meer opzienbarende manifestaties. Het gaat veeleer gewoon om een goed gesprek met een collega op het werk of om daadwerkelijk en spontaan hulp bieden aan mensen die met problemen zitten van allerlei aard.

Een ander punt is dat we in de christelijke gemeente zelf soms de spankracht van de hoop zien verminderen. Dan is het als bij een karavaan die al zo lang door de woestijn trekt op weg naar het beloofde land. De moed zakt soms in de schoenen en twijfel slaat toe. Onderlinge bemoediging door elkaar weer het grote verhaal van de hoop op God te vertellen , is dan geweldig kostbaar. Met elkaar spreken over de hoop die we delen helpt ons gelovig vol te houden dat het zuchten en kreunen van de schepping de ouverture is tot de Nieuwe- Wereld- Symfonie. Wij verwachten naar Gods belofte en nieuwe hemel en aarde waarop gerechtigheid eindelijk thuis is.

Jan Hoek


Prof. dr. J. Hoek is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit en aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven). Daarnaast is hij docent dogmatiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en directeur van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond ‘Johannes Calvijn’. Garantie voor de toekomst is zijn nieuwste uitgave. Bekijk hier het complete overzicht van zijn uitgaven bij Boekencentrum.

Categorieën