Nikolaas Sintobin over Wat deed God voor Hij de wereld schiep

24 september 2019

Wat deed God voor Hij de wereld schiep? geeft je met 52 vragen en antwoorden een overzicht van de inhoud van het christelijk geloof. Je kunt het lezen als een kennismaking met het christendom. Ben je er al vertrouwd mee, dan is het een verdiepende opfrissing van de basiselementen.

Bekijk hieronder het filmpje van de auteur over zijn beweegredenen om dit boek te schrijven en bekijk ook het leesfragment, hoofdstuk 27.

27. Wanneer begon het christendom?

Het christendom is pas echt begonnen na de kruisdood en de verrijzenis van Jezus. Niet toen Maria zwanger werd of op Kerstmis, toen ze haar kindje ter wereld bracht. Ook niet op het moment dat Jezus twaalf medewerkers uitkoos en later Petrus aan hun hoofd plaatste. Alles wees erop dat de enthousiaste beweging die rond Jezus ontstond, door zijn verschrikkelijke levenseinde volledig uiteen was gespat. Zijn volgelingen kozen het hazenpad. Alles leek mislukt.

Niemand had Jezus’ verrijzenis verwacht of erop durven hopen. Ze wordt, tot op vandaag, door christenen gezien als Gods bevestiging dat Jezus het bij het juiste eind had. De verrijzenis bewijst dat zijn leven geen tragische mislukking is. God liet Jezus toch niet in de steek. Integendeel. De nieuwe ontmoetingen tussen de leerlingen en de verrezen Jezus vormen het begin van de Kerk.

Natuurlijk, de tijd dat Jezus rondtrok met zijn leerlingen is voor het ontstaan van het christendom heel belangrijk geweest. Zijn woorden en daden uit die periode leren ons veel over God en Jezus. De kruisdood bewees dat Hij zijn leven wilde geven voor zijn boodschap van liefde en hoop. Maar pas echt duidelijk werd dit door de verrijzenis.

Het christelijk geloof echter kwam pas goed uit de startblokken na Pinksteren. Toen ontvangen de eerste navolgers van Jezus de Heilige Geest. Uit de eerste getuigenissen blijkt dat er onder de eerste christenen nog veel angst was. Ze hielden hun boodschap liever binnenskamers. Deze angst is op een bepaald ogenblik omgeslagen in gelovig vertrouwen en enthousiasme. Vanaf dat moment kwamen de eerste christenen naar buiten om de Blijde Boodschap van Jezus met iedereen te delen.

– Wat beschouw jij als de fundamenten van je geloof?

– Zijn er in jouw geloofsleven crisismomenten geweest?


Wat deed God voor Hij de wereld schiep?

wat deed god voor hij de wereld schiep in hoeveel dagen schiep god de wereld

In Wat deed God voor Hij de wereld schiep? geeft Nikolaas Sintobin op een luchtige en toegankelijke manier antwoord op 52 fundamentele vragen over het christelijk geloof. Zo brengt hij deze eeuwenoude religie dicht bij de hedendaagse lezer. Een verhelderend en inspirerend boek dat zowel christenen als niet-gelovigen of andersgelovigen inzicht geeft in de kern van het christelijk geloof. Geschikt voor persoonlijke lezing en voor gebruik in catechese of gesprekskringen.

Nikolaas Sintobin is Vlaams jezuïet en internetpastor. Hij is de man achter de populaire podcast ‘Bidden onderweg’ en schrijft een veelgelezen blog onder de titel ‘In alle dingen’.