Veertigdagentijd

3e dag van de Veertigdagentijd

7 maart 2014

De sluizen van de hemel Stilstaan bij het licht Steek een kaars aan en bid: Breng mij in uw lichtende aanwezigheid die tegen alle woorden ingaat. Stilstaan bij je eigen hart Word je bewust van je ademhaling. Vertel God eerlijk hoe het met je gaat. Stilstaan bij Gods Woord Lees en overpeins Maleachi 3:6-12. Welk […]

2e dag van de Veertigdagentijd

6 maart 2014

Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Matteüs 3:4 Barrevoets Daar staat Johannes. Hij ziet er bepaald niet huiselijk uit. Een ruwe mantel. Bijeengehouden door een leren gordel. Zijn dagelijkse maal: sprinkhanen. Waarschijnlijk loopt hij er ook nog barrevoets bij. Geen sandalen! Wie […]

Aswoensdag – 1e dag van de Veertigdagentijd

5 maart 2014

‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ (…) “Maak de weg van de Heer gereed…” Matteüs 3:2, 3b ASWOENSDAG Het is een oude traditie om op Aswoensdag een askruisje op je voorhoofd getekend te krijgen. Dat kruisje luidt een nieuwe tijd in. Bekeer je. Keer je af van de zonde. Keer […]