‘U zij de glorie’

25 juni 2019

Afgelopen week zijn er twee mooie artikelen verschenen over het boek Theologie van het Nieuwe Testament namelijk in het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad. Wij vonden deze artikelen de moeite waard om te delen.

‘Het Nieuwe Testament kent een grote diversiteit aan auteurs, genres en accenten. Valt er in die verscheidenheid een centrale boodschap te ontdekken? De auteurs van het boek ”Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s” doen een poging.

Aan het boek werkten achttien Nederlands- en Duitstalige nieuwtestamentici mee. Vrijdag vond aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK) een studiedag plaats rond de publicatie. Zo’n vijftig belangstellenden woonden de bijeenkomst bij.

Tijdens de studiedag gaven de beide redacteuren, dr. Armin Baum en dr. Rob van Houwelingen, uitleg over de totstandkoming en de opzet van het boek.

Dr. Baum, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Freie Theologische Hochschule in Giessen, noemde het boek een resultaat van de samenwerking tussen Nederlands- en Duitstalige specialisten in het Nieuwe Testament; de zogenoemde Facharbeitsgruppe Neues Testament (FAGNT) die elk jaar in Marburg (Duitsland) bij elkaar komt.’

Prof. Rob van Houwelingen schreef zelf voor het Nederlands Dagblad het volgende:

‘Mijn vrouw en ik doen allebei mee met de cantorij van onze gemeente, de Bazuinkerk in Kampen-Zuid. Zij zingt sopraan, ik ben eigenlijk een bariton maar voel me meer thuis tussen de tenoren dan bij de bassen. Verder heb je nog de altpartij. Elke week oefenen we een uurtje in de kerk onder leiding van een even enthousiaste als professionele dirigent, om maandelijks een muzikale bijdrage te leveren aan de kerkdienst. Soms zijn er maar weinig zangers aanwezig per partij, vooral bij de tenoren en de bassen. Dan kun je de verschillende stemmen van elkaar onderscheiden. Meestal laat onze dirigent iedere partij even afzonderlijk oefenen. Als hij daarover tevreden is, zingen we in koor.’


Theologie van het Nieuwe Testament

Theologie van het Nieuwe Testament - Rob van Houwelingen

Theologie van het Nieuwe Testament, onder redactie van Armin Baum en Rob van Houwelingen, is een thematisch opgezet handboek, bestemd voor afgestudeerde theologen en theologische studenten, maar zeker ook voor betrokken bijbellezers. Het is het resultaat van een uniek samenwerkingsproject tussen Nederlands- en Duitstalige nieuwtestamentici, afkomstig uit diverse stromingen binnen het protestantisme en werkzaam aan theologische opleidingen in Nederland, België, Groot-Brittannië, Duitsland en Zwitserland. De auteurs zien de bijbelse geschriften als het Woord van God, die zichzelf openbaart in de geschiedenis. Daarom is gekozen voor een heilshistorisch perspectief, waarmee de nieuwtestamentische boodschap ook vandaag nog klinkt. 

Categorieën