Theologische tijdschriften

Hieronder vindt u enkele bekende theologische tijdschriften.

De eerste dag

Een brede groep schrijvers biedt viermaal per jaar materiaal aan voor de wekelijkse eredienst. Ideaal voor voorgangers, kerkmusici en andere bij de liturgie betrokken personen. De inhoud bestaat uit aantekeningen bij de schriftlezingen, suggesties voor de liturgie, meditatieve teksten en gebeden. Daarnaast is er ook aandacht om het thema toe te passen op het kinderwerk en voor mensen in zorginstellingen.

De orgelvriend

Maandblad voor orgelliefhebbers. In elk nummer is een keur aan nieuws rondom het pijporgel te vinden, restauratieverslagen, interviews met organisten en een uitgebreide agenda van orgelconcerten. Voor orgelliefhebbers een must have.

Kerk en Theologie

Het kwartaalblad dat predikanten en theologen vakmatig op de hoogte houdt. Aan bod komt een mix van kerkgeschiedenis, homiletiek, exegese en dogmatiek. Verder zijn er boekbesprekingen die aansluiten op het werkveld van predikant en theoloog.

Laetare

Verschijnt vijfmaal per jaar. In dit blad uiteenlopende artikelen rondom liturgie en kerkmuziek. Voor mensen die betrokken zijn bij de (kerk)diensten en vieringen is dit tijdschrift een goede inspiratiebron. Ook kerkmusici zullen de nodige informatie aantreffen.

Open Deur

De inhoud van Open Deur is zeer gevarieerd – met ruime aandacht voor gedichten en beeldmateriaal – en is altijd opgebouwd rond een thema. Het blad leent zich om besproken te worden in gespreksgroepen en op (thema)bijeenkomsten. Daarnaast kan het ook gebruikt worden bij het voorbereiden van diensten en vieringen.

Woord & Dienst

Opiniërend magazine voor protestants Nederland. Woord & Dienst informeert, inspireert en opinieert iedere maand de lezer. Dit tijdschrift is uitermate boeiend voor mensen in het kerkenwerk. Middels Woord & Dienst blijft men geïnformeerd over ontwikkelingen op het protestantse erf.

Gregoriusblad

Het Gregoriusblad is hét tijdschrift voor liturgie en muziek. Al meer dan 125 jaar brengt het voor elke liefhebber van kerkmuziek boeiende artikelen en nieuws.

Handelingen

Handelingen verschijnt vier keer per jaar als het landelijke vaktijdschrift voor praktische theologie en praktische religiewetenschap, met interdisciplinaire bijdragen van gedrags- en geesteswetenschappen.
Handelingen houdt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek en analyseert relevante thema’s, vragen en problemen in werkvelden van kerk, zorg, onderwijs, justitie en bestuur.

Ouderlingenblad

Ouderlingenblad is een maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw.
Het voert een oude naam, maar is springlevend en is niet alleen bedoeld voor ouderlingen. Het blad is gericht op actieve en betrokken leden van de kerkelijke gemeente, kerkenraadsleden, maar net zo goed ook bezoekmedewerkers en anderen die meedenken en betrokken zijn bij allerlei soorten van kerkelijk werk.

TussenRuimte

TussenRuimte doet verslag van missionaire initiatieven, in woord en daad, lokaal en wereldwijd. Het tijdschrift wil vanuit het christelijk geloof inspireren en reflecteren op religies en culturen, met de bedoeling steeds opnieuw een proces van verstaan op gang te brengen. Zo kan ruimte ontstaan voor de betekenis van het evangelie in onze tijd.

Schrift

Schrift is geschikt voor iedereen die geïnformeerd wil raken over de Bijbel en haar culturele en historische achtergrond. Schrift is ook zeer geschikt voor leesgroepen en leerhuisavonden.

Herademing

Herademing is een veelkleurig oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit dat wil inspireren en informeren vanuit de christelijke bronnen. De redactie vindt het belangrijk om anderen in contact te brengen en te laten delen in de bronnen van de christelijke spiritualiteit. Deze bronnen kunnen heel de mens aanspreken: het hoofd en het hart, de handen.