Theologie

De mens als feilbaar wezen

16 maart 2020

Als een mens faalt in het leven, heeft hij dat dan aan zichzelf te danken? Kees Vuyk denkt van niet. In zijn boek geeft hij een heel ander beeld van de mens: de feilbare mens. Zondebesef kan volgens hem hier een rol in spelen.

De boeken van Kees en Margriet van der Kooi

11 maart 2020

Kees en Margriet van der Kooi hebben samen en apart verschillende boeken geschreven. Opnieuw brengen we hun werk onder de aandacht.

Kennis kan gepaard gaan met geloof – recensie over Uit sterrenstof gemaakt

10 maart 2020

Wat is Gods rol bij het begin van de aarde? En was er schepping of evolutie? Nico de Waal, oud-directeur van KokBoekencentrum, schreef een recensie over het boek Uit sterrenstof gemaakt.

Waarom is er nog altijd religie in de 21e eeuw?

9 maart 2020

Waarom is er nog altijd religie in de 21e eeuw? Dat vraagt Elaine Pagels zich af in haar boek Waarom Religie blijft. Lees hier een deel van haar verhaal.

Theologische notitie bij Uit sterrenstof gemaakt

26 februari 2020

Wil van den Bercken schreef een theologische notitie bij het boek Uit sterrenstof gemaakt. Hij spreekt hier over wat de moderne kosmologie betekent voor het geloof in een Schepper.

Spiritualiteit en theologie hebben elkaar nodig

25 februari 2020

In het derde deel van het publiekscollege van Arjan Plaisier over zijn boek Zorg voor de ziel leest u over de spiritualiteit van de kerk, spirituele oefeningen en de relatie tussen spiritualiteit en theologie.

Een oefening in Godsverlangen

11 februari 2020

Lees het inspirerende interview met dr. Herman Paul naar aanleiding van zijn nieuwe boek Shoppen in advent.

Comeniusprijs 2020 naar Tsjech Tomáš Halík

5 februari 2020

De Tsjechische hoogleraar in de sociologie aan de Karels Universiteit te Praag, Tomáš Halík, tevens filosoof en theoloog, ontvangt dit jaar op zaterdag 28 maart de Comeniusprijs.

Van burn-out naar brandend verlangen

4 februari 2020

De burn-out epidemie van dit moment zegt iets over de geestelijke staat waarin onze cultuur verkeert. Daar heeft de christelijke traditie iets over te zeggen.

Wat zijn de ‘unique selling points’ van de kerk?

30 januari 2020

Ds. Barbara Lamain (‘t Woudt-Den Hoorn) reageert op het nieuwe boek van dr. Herman Paul. ‘Het USP van de kerk is niet het hier en nu maar de toekomst: de verwachting van Christus komst, is een onderscheidend kenmerk van het christelijk geloof.’ Herman Paul bekleede van 2012-2020 namens GZB en IZB de bijzondere leerstoel secularisatiestudies. […]

Bijbelstudies in verhalende vorm

28 januari 2020

Een leesclub ging met één van de hoofdstukken uit Randfiguren van Johan Visser aan de slag en doet verslag van haar leeservaringen.

Zondig dapper! Maar hoe dan?

21 januari 2020

Politicus Gert-Jan Segers en theoloog Edward van ’t Slot gaan op 17 februari in Nunspeet met elkaar in gesprek over het thema Zondig dapper.

Henri Nouwen leerde ons dat verheffing alleen mogelijk is als we de minste willen zijn

17 januari 2020

Van Erik Borgman ontvingen we de ingekorte versie van de Henri Nouwenlezing (tweede deel) die hij hield op 23 november 2019 in de Janskerk in Utrecht. Hier vindt u de ingekorte versie van het eerste deel van de lezing. Erik Borgman werkt aan een theologie in drie boekdelen onder de titel Alle dingen nieuw: Een theologische visie voor de 21ste eeuw. Het eerste deel verschijnt voorjaar 2020 bij Kok Boekencentrum.

Antoine Bodar; een portret

9 december 2019

Recensie over “Antoine Bodar, een portret” van Niels Fahner.

Augustinus onder de aandacht

5 december 2019

Vandaag meer informatie bij het boek ‘Woorden van Augustinus.’ Auteur Henk Florijn vertelt meer over de criteria bij de teksten, en deelt zijn favoriete tekst.