Theologie

Spiritualiteit en theologie hebben elkaar nodig

25 februari 2020

In het derde deel van het publiekscollege van Arjan Plaisier over zijn boek Zorg voor de ziel leest u over de spiritualiteit van de kerk, spirituele oefeningen en de relatie tussen spiritualiteit en theologie.

Een oefening in Godsverlangen

11 februari 2020

Lees het inspirerende interview met dr. Herman Paul naar aanleiding van zijn nieuwe boek Shoppen in advent.

Comeniusprijs 2020 naar Tsjech Tomáš Halík

5 februari 2020

De Tsjechische hoogleraar in de sociologie aan de Karels Universiteit te Praag, Tomáš Halík, tevens filosoof en theoloog, ontvangt dit jaar op zaterdag 28 maart de Comeniusprijs.

Van burn-out naar brandend verlangen

4 februari 2020

De burn-out epidemie van dit moment zegt iets over de geestelijke staat waarin onze cultuur verkeert. Daar heeft de christelijke traditie iets over te zeggen.

Wat zijn de ‘unique selling points’ van de kerk?

30 januari 2020

Ds. Barbara Lamain (‘t Woudt-Den Hoorn) reageert op het nieuwe boek van dr. Herman Paul. ‘Het USP van de kerk is niet het hier en nu maar de toekomst: de verwachting van Christus komst, is een onderscheidend kenmerk van het christelijk geloof.’ Herman Paul bekleede van 2012-2020 namens GZB en IZB de bijzondere leerstoel secularisatiestudies. […]

Bijbelstudies in verhalende vorm

28 januari 2020

Een leesclub ging met één van de hoofdstukken uit Randfiguren van Johan Visser aan de slag en doet verslag van haar leeservaringen.

Zondig dapper! Maar hoe dan?

21 januari 2020

Politicus Gert-Jan Segers en theoloog Edward van ’t Slot gaan op 17 februari in Nunspeet met elkaar in gesprek over het thema Zondig dapper.

Henri Nouwen leerde ons dat verheffing alleen mogelijk is als we de minste willen zijn

17 januari 2020

Van Erik Borgman ontvingen we de ingekorte versie van de Henri Nouwenlezing (tweede deel) die hij hield op 23 november 2019 in de Janskerk in Utrecht. Hier vindt u de ingekorte versie van het eerste deel van de lezing. Erik Borgman werkt aan een theologie in drie boekdelen onder de titel Alle dingen nieuw: Een theologische visie voor de 21ste eeuw. Het eerste deel verschijnt voorjaar 2020 bij Kok Boekencentrum.

Antoine Bodar; een portret

9 december 2019

Recensie over “Antoine Bodar, een portret” van Niels Fahner.

Augustinus onder de aandacht

5 december 2019

Vandaag meer informatie bij het boek ‘Woorden van Augustinus.’ Auteur Henk Florijn vertelt meer over de criteria bij de teksten, en deelt zijn favoriete tekst.

Groene theologie

28 november 2019

Wat ooit van Godswege tov begon (Genesis 1) mag toch niet in een godgeklaagd drama eindigen… Sake Stoppels n.a.v. Groene theologie.

‘Tegen de predikant met een tijdelijke opdracht’

26 november 2019

‘Tegen de predikant met een tijdelijke opdracht’ – onder die titel publiceerde prof.dr. A.A. van Ruler een artikel in Woord en Dienst van 15 april 1961. Ik vond het in het vorig jaar verschenen deel 5B van zijn Verzameld Werk. Het is de moeite waard om het stuk onder de loep te nemen.

Lezing ‘Augustinus voor mensen van nu’

19 november 2019

Auteur Hans Alderliesten sprak tijdens het minisymposium van zijn boek over Augustinus (30 oktober te Gouda). Lees de hele bijdrage hier.

Blijven ademhalen

18 november 2019

Deze lezing sprak Stefan Paas uit tijdens het symposium voorafgaande aan de Nacht van de Theologie op 16 november 2019.

De kerkorde op je nachtkastje?

14 november 2019

Deze Nieuwe toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wil de lezer helpen de bepalingen in de ordinanties goed te begrijpen. Hier leest u een recensie van dr. Jan Dirk Wassenaar.