Theologie

Een wandelgids bij het leven

16 maart 2015

In het nieuwste nummer van het Nederlands Theologisch Tijdschrift verscheen een artikel over het boek Christelijke dogmatiek van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi. Hieronder vindt u de intro tot dit artikel, het volledige artikel kunt u downloaden voor € 3,25.   Een wandelgids bij het leven: Een analytische evaluatie […]

Preken over de Heidelbergse Catechismus

10 maart 2015

Volgende maand verschijnt het nieuwe boek Goed gelovig. Een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs. Het komt tot stand onder redactie van M.C. Batenburg, J. Groenleer, T. Jacobs, W. Markus en W. Verboom. In dit filmpje vertelt Marco Batenburg meer over de inhoud en de opzet van het boek.

5 vragen aan… Henk Mijnders

29 januari 2015

Van Henk Mijnders en Rolf Robbe verscheen het nieuwe boek Struikelen over God. Bijbelstudies over Jakob. We stelden de auteurs 5 vragen, Henk Mijnders geeft antwoord. 1. Uw boek in één zin: Het Genesisverhaal over Jakob wil ons laten zien dat struikelen in je leven verrassend heilzaam kan zijn, een ongedachte manier om op God […]

Hedendaagse wonderervaringen

28 januari 2015

‘Eindelijk een protestants wonder!’ roept mijn student-assistente opgetogen. Ze noteert de kenmerken van meer dan duizend hedendaagse wonderverhalen in een gegevensbestand. Deze verhalen zijn de afgelopen tijd naar de KRO gestuurd voor het televisieprogramma ‘Wonderen bestaan’, en aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht doe ik op verzoek van de KRO onderzoek naar deze verhalen. […]

Missionaire activiteiten doen de kerk niet altijd goed

22 januari 2015

“Het begrip ‘vreemdelingschap’ kun je vanuit twee invalshoeken bekijken. Enerzijds vanuit de brief aan de Hebreeën. Vreemdelingschap staat daar voor een sterke gerichtheid op het Vaderland en de hemelse stad. In de eerste brief van Petrus is een andere benadering te bespeuren. Christenen zijn daar vreemdelingen omdat ze anders zijn dan de wereld. Ze horen […]

Ik heb geen rancune meer naar atheïsten

19 januari 2015

“Ik word wel eens narrig als mensen met dedain over het geloof spreken. Je ziet ze als lastpakken en hebt de neiging om negatief naar hen te kijken. Het boek van Tomas Halik laat een ander beeld zien. Hij nam zich voor om atheïsten te zien als mensen waar God naar op zoek is. Geliefde […]

Tijd om mee te gaan

13 januari 2015

Wat een prachtboek! Graag deel ik een mooie leeservaring die ik had, toen ik het boek las dat Wim Dekker, Bert de Leede en Arjan Markus schreven over discipelschap vandaag. In de hoop dat het tot lezen uitnodigt of anderszins aanstekelijk werkt. Drie auteurs, die het zo met elkaar eens lijken te zijn dat het […]

Geduld met God

18 december 2014

De Tsjechische theoloog Tomáš Halík houdt met zijn boek Geduld met God een pleidooi voor meer ‘Zacheussen’ in de kerk.

Onze verlangens dreigen te seculariseren

17 december 2014

“Het verlangen van christenen dreigt soms te seculariseren. We beamen de oude christelijke notie dat we genade ontvangen van God en dat onze identiteit in Christus ligt. Maar het is moeilijk hiernaar te leven. In onze samenleving ligt het zo veel meer voor de hand onze identiteit te ontlenen aan status of aan producten. Ten […]

Eerste christenen durfden melaatsen te helpen

8 december 2014

“Veel mensen zien de wereld als goed in zichzelf. Ik denk dat ze hopeloos fout zitten. Elke ramp en elke vorm van ellende is in dat licht onverklaarbaar. De enige manier om lijden te kunnen begrijpen, is door te beginnen bij de Gekruisigde. Hij redt een wereld verloren in zonden en schuld”, zegt dr. A. […]

Mogelijkheden en grenzen van de bijbelwetenschap

3 december 2014

Het nieuwste nummer van het tijdschrift Kerk & Theologie heeft als thema: ‘Grenzen in theologie en wetenschap’. In dit nummer verscheen het artikel ‘Mogelijkheden en grenzen van de bijbelwetenschap’ van Ed Noort. U kunt hier een introductie lezen, het hele themanummer van Kerk & Theologie is hier te koop voor € 16,90.   Mogelijkheden en […]

Vreemdelingschap. Historische en hedendaagse stemmen uit kerk en theologie

3 december 2014

Over het begrip ‘vreemdelingschap’ in kerk en theologie

De schaamteloze bescheidenheid van het christelijk geloof

25 november 2014

Christelijk geloven? Erik Borgman verwoordt het heel bondig: “Midden in de wereld waar ook ISIS huishoudt en de ebola-epidemie is uitgebroken, is de vrede en het ware leven onder ons aanwezig. Kwetsbaar, maar met overmacht.” De kerk verbindt de verschillende aspecten van het geloof aan christelijke feestdagen, verspreid over het jaar. Morgen (zondag voor de Advent) […]

Aan de rand manifesteert zich de essentie – over de missionaire roeping van de kerk

21 november 2014

Deze week verscheen het boek Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven van de Tsjech Tomáš Halík. Dr. Piet Schelling reageert.   Aan de rand manifesteert zich de essentie   Het overkomt mij niet vaak dat ik begin te lezen in een theologisch boek en niet kan ophouden. Dat overkwam me wel […]

Oordeel, vergeving en verzoening

20 november 2014

Beelden over oordeel, vergeving en verzoening wijzen een weg naar het rijk van waarheid, goedheid en schoonheid.