Theologie

De duivel en demonen als zijn verwanten

8 juli 2014

In een van de themanummers van het opgeheven tijdschrift Interpretatie dat gaat over de duivel en de vraag in wiens dienst die figuur staat, is een artikel opgenomen van dr. Gerrit Vreugdenhil, hervormd predikant in Woerden en auteur van het boek Onheil dat voorbijgaat. Psalm 91 en de (oudoosterse) bedreiging door demonen.Het artikel heeft als titel […]

Hun God de mijne

25 juni 2014

Marjoleine de Vos besprak in NRC Handelsblad het nieuwe boek van dr. Martien Brinkman Hun God de mijne. Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt . Hieronder het eerste deel van de recensie. Voor de hele recensie wordt u doorverwezen naar de website van NRC. Ooit vroeg Rudy Kousbroek zich af hoe […]

Vier antipelagiaanse geschriften van Aurelius Augustinus – recensie

4 juni 2014

Op Klassieke Theologie  verscheen onlangs de onderstaande recensie over het boek Vier antipelagiaanse geschriften van Aurelius Augustinus uitgegeven door Uitgeverij Klement.   In deze band van uitgeverij Klement Pelckmans wordt een viertal belangrijke antipelagiaanse geschriften van de kerkvader Aurelius Augustinus (354-430) ontsloten. De dogmenhistorische betekenis van deze werken gericht tegen de Ierse monnik Pelagius (vijfde eeuw […]

De opvattingen van Paulus over ‘de Geest’

3 juni 2014

Bert Jan Lietaert Peerbolte is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceerde het boek Paulus en de rest. Van farizeeër tot profeet van Jezus Hieronder publiceren we het hoofdstuk over Paulus en ‘de Geest’.

Geduld met God

3 juni 2014

Tomáš Halík ontving voor het boek Geduld met God de Europese prijs voor het beste theologische boek 2011. Deze uitgave verschijnt in oktober bij Uitgeverij Boekencentrum. Het werk van deze intellectueel en pastoraal begaafde auteur is nu voor het eerst toegankelijk in het Nederlands. Dr. Wim Dekker (IZB) vertelt in deze video over Tomas Halik en zijn boek. De […]

Het bloed van Christus als een beter offer. De kruisdood als offer in het boek Hebreeën

23 mei 2014

Hebreeën presenteert de dood van Jezus als het ultieme zoenoffer, van groot belang voor de mensheid. In dit artikel zullen we nagaan in welk kader we deze voorstelling moeten lezen, en wat de functie ervan is in het geheel van de brief.

Augustinus over het zaad van Adam

5 mei 2014

Augustinus tegenover Pelagius: over de vrije wil en de genadevolle toewending van God naar de mens

Van providentia tot praedestinatio

23 april 2014

In verband met de recente verschijning van het boek Vier anti-pelagiaanse geschriften (en eerder: Aan Simplicianus) publiceren we een lezing van Klaas van der Zwaag met als thema: Gods algemene en bijzondere zorg: Van providentia tot praedestinatio. God zorgt voor deze wereld. Hij draagt zorg voor ieder mens. Maar tot hoe ver strekt die zorg zich […]

Welke God verdwijnt? H.W. de Knijff over secularisatie

8 april 2014

Op vrijdagmiddag 28 maart organiseerde de onderzoeksgroep Beliefs van de PThU een symposium naar aanleiding van het nieuwste boek van emeritus hoogleraar H.W. De Knijff. Dat boek – Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging. Over secularisatie, wetenschap en christelijk geloof – stond centraal tijdens de middag. Prof.dr. G.C. den Hertog, hoogleraar Systematische theologie aan de […]

De verhouding van natuur en geest in de menselijke kennis

2 april 2014

Op vrijdagmiddag 28 maart organiseerde de onderzoeksgroep Beliefs van de PThU een symposium naar aanleiding van het nieuwste boek van emeritus hoogleraar H.W. De Knijff. Dat boek – Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging. Over secularisatie, wetenschap en christelijk geloof – stond centraal tijdens de middag. Prof.dr. H.W. de Knijff hield tijdens dat symposium onderstaande […]

Pleidooi voor de menselijke geest

28 maart 2014

Op vrijdagmiddag 28 maart organiseerde de onderzoeksgroep Beliefs van de PThU een symposium naar aanleiding van het nieuwste boek van emeritus hoogleraar H. W. De Knijff. Dat boek –‘Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging. Over secularisatie, wetenschap en christelijk geloof’ – stond centraal tijdens de middag. Dr. Pieter Vos, als universitair docent ethiek verbonden aan de Protestantse […]

Het goede leven van Stephan de Jong

28 maart 2014

Stephan de Jong is predikant in Bussum. Hij schreef het boek U doet niets, want U bent God waarin hij een nieuwe visie op Gods handelen in de wereld biedt.

Over de Aanwezige die niets doet, maar er toch toe doet, aldus Stephan de Jong

26 maart 2014

Stephan de Jong is predikant in de Protestantse Kerk te Bussum, daarnaast is hij verhalenverteller en beeldend kunstenaar. Hij doceerde enige jaren aan een theologische opleiding in Chili en publiceerde diverse theologische boeken en verhalenbundels. Deze maand verscheen bij Uitgeverij Meinema zijn nieuwste boek: U doet niets, want U bent God. In veertig zeer korte overpeinzingen, […]

De Aanwezige die niets doet, maar er toch toe doet, aldus Stephan de Jong

24 maart 2014

“U doet niets, want u bent God”, is de titel van een boek met veertig korte overwegingen van de Bussumse predikant Stephan de Jong. Met die titel is direct de kern van de Jongs visie op Gods handelen  in het licht van al het lijden: handelen door niets te doen, door er eenvoudigweg te zijn. […]

Een introductie van de Tjechische theoloog Tomáš Halík (Engelstalig)

17 maart 2014

De Tjechische socioloog en godsdienstfilosoof Tomáš Halík won vorige week de Templetonprijs, ook wel bekend als de Nobelprijs voor de religie. Dit Engelstalige filmpje geeft een introductie tot het leven en werk van Halík. Van hem verschijnt dit najaar voor het eerst een van zijn boeken in het Nederlands, Zoeken naar God. Twijfel als brug […]