Tag: Schrift

Kattenbelletjes uit de jonge kerk

9 augustus 2019

In de nieuwe aflevering van Schrift wordt stil gestaan bij de vier kortste briefjes uit de Bijbel, te weten: Filemon, 2 en 3 Johannes en Judas.