Tag: Laetare

De impact van de coronamaatregelen op de uitvaart

23 juni 2020

Uitvaarten in coronatijd kenmerken zich zowel door afwezigheid van rituele tradities als nieuwe initiatieven en rituele creativiteit. Deze bijdrage heeft in het tijdschrift Laetare gestaan en is geschreven dor Martin Hoondert. 

Zonnewende en Sint-Jan

26 juni 2019

Lees gratis het artikel uit het themanummer “Dorpsliturgie” van Laetare over Johannes de Doper en de zonnewende op de Waddendijk.

Groeiende betrokkenheid van dorpskerk in samenleving

16 mei 2019

Het dorpskerkelijk leven beweegt zich op een continuüm tussen het religieuze en het seculiere. De relatie tussen religieus en seculier is voortdurend onderwerp van discussie.