Tag: Holkje van der Veer

Over leven en over lijden

4 april 2019

Holkje van der Veer hield onlangs een lezing over leven en over lijden. U kunt haar lezing hieronder integraal nalezen.

Zeven nieuwe werken van barmhartigheid

9 februari 2016

De klassieke lijst van zeven werken van barmhartigheid geeft houvast. En het is nog steeds nodig om hongerigen te spijzen, dorstigen te laven, naakten te kleden, vreemdelingen te herbergen, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken en doden te begraven.
Maar zijn er ook nieuwe werken van barmhartigheid?