Tag: Heilige Geest

Actuele boeken over de Heilige Geest

29 maart 2019

Deze maand verscheen het nieuwe boek van Philip Troost, Energie van de Geest, een spannend boek over hoe Gods Geest werkt. Naar aanleiding hiervan publiceren we op deze pagina een overzicht van actuele boeken over de Heilige Geest:

Dat is nu typisch de heilige Geest

7 december 2017

Tijdens de presentatie van het boek De Geest onderscheiden op vrijdag 24 november 2017 in de Jacobikerk in Utrecht, gaf Willem Maarten Dekker een persoonlijke toelichting bij deze uitgave die hij met Andries Zoutendijk schreef. U kunt hieronder zijn toespraak lezen. Van Willem Maarten Dekker verscheen onlangs ook het boek Dit broze bestaan. Over het geloof in […]

Reactie op de reactie van dr. Aaldert Gooijer

1 december 2017

Tijdens de presentatie van het boek De Geest onderscheiden op vrijdag 24 november 2017 in de Jacobikerk in Utrecht, reageerde dr. Aaldert Gooijer op het boek. Willem Maarten Dekker en Andries Zoutendijk gaan graag in op de reactie van dr. Gooijer. U kunt hieronder hun reactie lezen.   Allereerst danken we Aaldert Gooijer hartelijk voor zijn doorwrochte […]

Het verhaal van dit boek begint 25 jaar geleden.

29 november 2017

Tijdens de presentatie van het boek De Geest onderscheiden op vrijdag 24 november 2017 in de Jacobikerk in Utrecht, gaf Andries Zoutendijk een korte reactie over de totstandkoming van het boek dat hij samen met Willem Maarten Dekker schreef. U kunt op deze pagina zijn toespraak lezen. Gisteren publiceerden we de lezing van dr. Aaldert Gooijer.   […]

Reactie op De Geest onderscheiden door dr. Aaldert Gooijer

28 november 2017

Tijdens de presentatie van het boek De Geest onderscheiden op vrijdag 24 november 2017 van Willem Maarten Dekker en Andries Zoutendijk, hield dr. Aaldert Gooijer (van wie vorig jaar de studie De geest in schepping en verlossing verscheen) een lezing. Hij gaat in op de inhoud van De Geest onderscheiden en legt de auteurs een aantal vragen voor. […]

Boekpresentatie: ‘De Geest onderscheiden’

27 oktober 2017

In november verschijnt het boek De Geest onderscheiden van Andries Zoutendijk en Willem Maarten Dekker. Ter gelegenheid hiervan organiseren de auteurs en Uitgeverij Boekencentrum vrijdag 24 november 2017 een boekpresentatie waarbij reacties op het boek worden gegeven. U bent hier van harte voor uitgenodigd in de Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171, Utrecht. De presentatie begint om […]

Als God de hemel opent – door ds. Hans Eschbach

15 mei 2012

Het intrigeert mij al jaren: hoe komt het toch, dat de wereldwijde kerk groeit als kool, behalve in West Europa, c.q. in Nederland? Het lijkt wel of we onder een soort glazen kaasstolp leven. De zegen stroom langs de buitenkant naar elders. Af en toe lekt er een druppeltje naar binnen. Maar hier is het […]

Voortgaand gesprek over Kerk en Geest – door dr. A. van de Beek

7 mei 2012

Het wordt tijd dat ik reageer op de bijdragen die op deze site gegeven zijn in reactie op mijn boek Lichaam en Geest van Christus.  Ik ben blij dat het boek deze aandacht krijgt, niet alleen omdat je als auteur gehoord wil worden, maar vooral om de zaak. Want daarvoor schrijf je tenslotte theologisch werk.  […]

Gemeente aan de voet van het kruis – door Evert van der Veen

16 april 2012

De kerk gaat aan de Geest vooraf: dat is het uitgangspunt in dit lijvige boek. Deze opmerkelijke keuze wijkt af van het apostolicum want van hieruit is het algemeen gebruikelijk dat de pneumatologie richting geeft aan de ecclesiologie. De keuze van Van de Beek beperkt de Geest dan ook sterk tot de kerk, hoewel hij […]

Bram van de Beek over de kerk in crisis – door ds. Willem Smouter

28 maart 2012

Ds. Willem Smouter publiceerde naar aanleiding van de voorpublicatie uit het nieuwe boek van dr. A. van de Beek Lichaam en Geest van Christus in het Nederlands Dagblad onderstaand artikel op zijn weblog. We zijn hem zeer erkentelijk voor de toestemming om het artikel op Theoblogie te publiceren. Telkens wanneer ik dr. A. van de Beek lees, word […]

De kerk is een heilsgebeuren – door dr. A.J. Plaisier

26 maart 2012

Met zijn ‘Lichaam en Geest van Christus’  heeft prof.dr. Bram van de Beek een imposant boek geschreven. Ik vind het zijn beste boek dat ik tot nu toe heb gelezen. Het is katholieker van toon en inhoud dan veel van zijn eerdere boeken. Het is ook verrassend oecumenisch.  Dit oecumenische gehalte wordt vooral ingegeven door […]