Tag: Groene theologie

Groene theologie

28 november 2019

Wat ooit van Godswege tov begon (Genesis 1) mag toch niet in een godgeklaagd drama eindigen… Sake Stoppels n.a.v. Groene theologie.