Tag: Genesis

10 personen uit de Oertijd

22 juni 2020

Evert Jan Ouweneel schreef Godenstrijd, het verhaal over Genesis en de oertijd. Wij verzamelden 10 personen uit het verhaal van het begin.

Ga!

1 juni 2018

En het geschiedt na deze dingen dat God Abraham beproeft. Hij zegt tot hem: ‘Abraham!’ En hij zegt: ‘Zie, hier ben ik!’ Hij zegt: ‘Neem nu je zoon, je enige, die je liefhebt, Isaak, en ga jij! naar het land Moría, en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen, die ik […]

Twee verschillende scheppingsverhalen

9 september 2016

Wie is de mens? De Bijbel geeft niet zomaar een antwoord. In de interpretatie van bijbelteksten lichten er antwoorden op.

‘God is niet zo aardig als men Hem wil hebben’ – in gesprek met Bram van de Beek

30 juni 2016

‘God is niet zo aardig als men Hem wil hebben’. Wie de theologie van Bram van de Beek kent, weet dat hij er een ruig Godsbeeld op nahoudt. In gesprek met een grote groep predikanten zet hij de scherpe kantjes nog even aan. ‘We lezen de Schrift vaak veel te selectief. We moeten niet om […]