Tag: ethiek

Stanley Hauerwas en Jean Vanier over leren leven uit de eenvoud van het hart

11 februari 2016

In vier essays klinkt het profetisch geluid van deze twee ogenschijnlijke tegenpolen: een gevierd wetenschapper en fel debater en een gelauwerd geestelijk leider en apostel van de vrede. Hun stemmen vormen samen een krachtig getuigenis: het is juist de wereld van beperkingen en kwetsbaarheid waar God wil wonen.

Ethiek van Dietrich Bonhoeffer

23 januari 2013

Het boek ‘Ethik‘ is een van de bekendste werken van de theoloog Dietrich Bonhoeffer. Het boek is geen afgerond geheel: terwijl Bonhoeffer met dit project bezig was, werd hij gevangengenomen, zodat hij het boek nooit heeft kunnen voltooien. De ethiek die hem voor ogen stond, was echter ook nooit bedoeld als kant-en-klaar ontwerp waarin de lezer een […]

Liefde en verantwoordelijkheid – door dr. Wilken Veen

29 mei 2012

In 1985 schreef Harry Kuitert een berucht boek met de titel: Alles is politiek, maar politiek is niet alles. Daarin stelde hij dat je met de Bergrede geen politiek kon maken en hij haalde juist Bonhoeffer aan, die had opgeroepen de weg van het kruis te gaan en af te zien van politiek.  Wie de […]

Het belang van Bonhoeffers Ethik – door dr. Edward van ’t Slot

25 mei 2012

Maandag 21 mei 2012 werd in de Thomaskerk in Amsterdam de eerste Nederlandse vertaling van de Ethik van Dietrich Bonhoeffer gepresenteerd. Dr. Edwart van ’t Slot hield een lezing waarvan we de integrale tekst op Theoblogy publiceren. We danken de heer Van ’t Slot hartelijk voor het ter beschikking stellen van de tekst. Volgende week […]