Tag: Elsbeth Greven

‘Altijd in het licht van de Heer’

6 juli 2019

Citaten uit en bespiegelingen bij Paus Franciscus’ Gaudete et exsultate door Elsbeth Greven.

Interview met Edith Brugmans

22 juni 2019

Interview door Elsbeth Greven, uitgever Sjibbolet, met Edith Brugmans over haar boek Weg van de enkeling. De werkelijkheid van sentimenten.

5. Nederigheid, stoutmoedigheid en vurigheid

31 mei 2019

Hieronder wordt een overzicht gegeven van citaten uit en bespiegelingen bij Paus Franciscus’ Gaudete et exsultate.

4. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien

20 maart 2019

Wat probeert Franciscus ons, mij, te zeggen met zijn tekst? En wat roept dat bij mij op? Welke passages raken mij? Ik noem er hier weer enkele, genomen uit het derde hoofdstuk, In het licht van de Meester. Drie eerdere blogs van mijn hand over Franciscus’ tekst verschenen op de website www.nieuwheilig.nu.

2. De oproep van Paus Franciscus om heiligheid opnieuw te laten klinken

18 januari 2019

Elsbeth Greven probeert na te gaan wat Paus Franciscus wilde zeggen met zijn brief aan de kerk.

1. Paus Franciscus: Wees niet bang voor de heiligheid

2 januari 2019

Elsbeth Greven probeert na te gaan wat Paus Franciscus wilde zeggen met zijn brief aan de kerk.

‘De evangeliën behoren tot de meest feministische literatuur’

26 januari 2018

Lucetta Scaraffia over vrouwenemancipatie in de Katholieke Kerk.