Ritueel misbruik

16 januari 2018

Ritueel misbruik in sektes is een bijzondere vorm van (seksueel) misbruik en staat centraal in het laatst verschenen themanummer van Psyche & Geloof.

Ritueel misbruik in sektes, of meer neutraal in ‘gesloten groepen’, vaak met een link naar religie, leidt meestal tot gepolariseerde discussies tussen hulpverleners in de GGZ en daarbuiten.

Het themanummer bespreekt dilemma’s waar therapeuten mee geconfronteerd worden wanneer een patiënt aanwijzingen geeft ritueel misbruikt te zijn, interviewt Suzette Boon, klinisch psycholoog die deze groep patiënten behandelt en geeft een overzicht van het aantal meldingen dat bij Sektesignaal binnen kwam, het meldpunt voor slachtoffers van misstanden in sektes. U kunt op deze pagina één van de artikelen uit het themanummer gratis downloaden. Klik op de link onder de inleiding:

***

Ritueel misbruik en mind control als onderdeel van het levensverhaal van de patiënte; een dilemma in psychotherapie. Een artikel uit Tijdschrift Psyche & Geloof, geschreven door Christel Kraaij, klinisch psycholoog en Aernoud van der Knoop, Gz-psycholoog/ psychotherapeut.

Ritueel misbruik en mind control in de behandeling van patiënten die gediagnosticeerd zijn met een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) scheidt therapeuten in ‘gelovigen’ en sceptici. Hoewel de meeste van deze patiënten onafhankelijk van elkaar vergelijkbare ervaringen benoemen en dezelfde symptomen, gerelateerd aan dit type misbruik, rapporteren, ontbreekt elk objectief bewijs dat deze georganiseerde vorm van misbruik bestaat. Er is evenmin bewijs voor het bestaan van de ‘sektarische netwerken’ die dit ritueel misbruik zouden uitvoeren. Om die reden is psychologische behandeling een lastige opgave. Het doel van dit artikel is om dit dilemma op verschillende gebieden te beschrijven. Thema’s als de loyaliteit tussen de behandelaar en de patiënte, gewetensvragen, inhoud behandeling, ontkenning van collega’s en het betrekken van politie of justitie worden uiteengezet. De auteurs trachten de gepolariseerde discussie over dit onderwerp te overstijgen en nodigen de lezer uit om hetzelfde te doen en een eigen oordeel te vormen.

Download hier het gratis artikel uit het themanummer van Psyche & Geloof.

U kunt het themanummer bestellen via info@cvppp.nl.

Wat wij kunnen doen?

Wat wij kunnen doen - Sarina Brons

Stel: je hoort op een dag dat iemand in je directe omgeving seksueel misbruikt wordt. Wat kun je dan doen? Op die concrete vraag wil dit boek antwoord geven, heel praktisch. Aan de orde komen: signalering, verschillende situaties, misbruik in kerkelijke context en op school, aangifte en hulpverleningsmogelijkheden.
Niets doen is geen optie bij het ontdekken van seksueel misbruik. De juiste dingen doen kan van cruciale betekenis zijn voor het slachtoffer.

Categorieën