De regels van Franciscus – De liefde achterna

22 maart 2018

Willem Marie Speelman zag de relevantie van de leefregels van Franciscus van Assisi in en maakte een selectie, die hij voorzag van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd. In dit artikel leest u meer over Franciscus. Onderaan kunt u een filmpje bekijken waarin Willem Marie Speelman vertelt over zijn boek.

Ik verkondig u met grote vreugde: we hebben een paus. De meest eminente en eerwaarde heer, de heer Jorge Mario, Kardinaal van de Heilige Roomse Kerk, Bergoglio, die de naam Franciscus heeft aangenomen.

Met die stelling werd Jorge Mario Bergoglio in 2013 de nieuwe paus van de Rooms-Katholieke kerk. De naam van Franciscus is sinds die tijd weer beroemd geworden, een naam die staat voor het verdedigen van de armen, het afschrijven van bezit en weelde, het benadrukken van het verkondigen en belijden van Jezus Christus: de Weg, de Waarheid en het Leven. Kortom: de nieuwe paus was een navolger van de leefregels van Franciscus van Assisi.

Regula primitiva

Franciscus had zijn minderbroederideaal in 1209 vervat in een eenvoudige leefregel, door de franciscanen Regula primitivagenoemd. Deze had hij ontleend aan een passage uit het Mattheüs-evangelie, waarin Jezus tot zijn twaalf apostelen zegt: “Neem geen goud-, zilver- of kopergeld mee in je beurs, neem geen reistas mee voor onderweg, geen twee stel kleren, geen sandalen en geen stok” (10,9-10).

De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. kernthema’s zijn ‘doen en (vooral) laten’, navolging en samenleven.

Nieuwe regel

De paus gaf Franciscus opdracht een geheel nieuwe religieuze regel te schrijven. De Arme van Assisi vroeg daarbij om hulp en kreeg kardinaal Hugolinus als begeleider toegewezen. In 1221 kwam Franciscus met zijn regel, maar die werd afgewezen (Regula non bullata) omdat die te radicaal zou zijn. De herschreven versie werd door paus Honorius III in 1223 goedgekeurd (Regula bullataof Regula secunda).

De liefde achterna

De liefde achterna - Willem Marie Speelman

De leer van Franciscus van Assisi is tot op de dag van vandaag zeer relevant. In een tijd waarin geweld de grote wereldreligies overheerst, hoort de kerk het navolgen van de liefde te preken en te beoefenen. Om die reden schreef Willem Marie Speelman zijn nieuwste boek over de leefregels van Franciscus van Assisi. 

Een overzicht van boeken over pelgrimage:

Pelgrimage - Derry BrabbsLangs bergen en dalen van het leven - Anselm Grün
Derry Brabbs brengt in zijn nieuwe boek de belangrijkste en bekendste pelgrimroutes in beeld. Daarnaast komen alternatieve routes aan bod, zoals de Via Francigena die door Zwitserland en Italië naar Rome leidt.

Bestellen
Dit boek helpt je om nieuwe stappen te zetten en afscheid te nemen van dat waar je aan vast zit met als doel dichtbij je echte verlangens te komen.

Bestellen
Wandelen naar wijsheid - Thomas HontelezIk ben er even niet - Hape Kerkeling
In zijn boek ‘Wandelen naar wijsheid’ legt Thomas Hontelez uit dat pelgrimeren meer is dan alleen wandelen. Pelgrimeren is de innerlijke en uiterlijke reis laten samenvloeien tot een ervaring waarin je dichter tot jezelf komt.

Bestellen
Hape Kerkeling kampt enkele jaren geleden met zijn gezondheid, waardoor hij wordt gedwongen een pauze in te lassen. Hij besluit de beroemde tocht naar Santiago de Compostella te lopen. Het wordt de reis van zijn leven.

Bestellen
Breekbaar halleluja - Jan Martijn AbrahamsePelgrimage van Smaragd - Frank Bosman
‘Breekbaar halleluja’ van Jan Martijn Abrahamse is een inspirerend boek over de pelgrimspsalmen. p een diepgaande, toegankelijke manier toont de auteur de actualiteit van deze eeuwenoude teksten en de lessen die we er uit kunnen trekken.

Bestellen
Pelgrimage van smaragd schetst de historische achtergrond en kenmerken van de Kelten. De auteurs nemen de lezer daarna mee op een reis langs twaalf plaatsen in Ierland, die het hoogtepunt van de Keltische spirituele traditie vormen.

Bestellen
Heilige onrust - Frits de Lange
Met Heilige onrust schreef Frits de Lange een boek voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen. Dit geldt voor veel kerkverlaters, maar vaak ook voor zoekers die in een seculier milieu zijn opgegroeid.

Bestellen

Categorieën

Reacties (2)