PreekWijzer

PreekWijzer is een online community voor preekvoorbereiding. De website biedt een schat aan materiaal bij de voorbereiding van preek of meditatie. PreekWijzer bevat onder meer:

  • honderden preekschetsen
  • homiletisch materiaal
  • theologische woordenboeken
  • praktische informatie over preekvoorbereiding en preken
  • materiaal voor kindermomenten
  • archieven van Kerk & Theologie en Nederlands Theologische Tijdschrift
  • forum rondom preekvoorbereiding