Preek van ds. A.F. Troost

8 februari 2011

Zondag 6 februari 2011 leidde ds. A.F. Troost een leerdienst in de Ontmoetingskerk in Alblasserdam (Wijk III). Hem was gevraagd te reageren op zijn theologische boek Engel naast God dat een aantal gemeenteleden de maanden daarvoor met elkaar hebben besproken. Hij gaat in de dienst in op een aantal kernteksten, waaronder Daniël 7, Johannes 1 en Johannes 20. Om de preek te beluisteren, klik hier.

Engel naast God

Engel naast God - André F. Troost

Dit boek is het vervolg op Dat koninkrijk van U en daarmee opnieuw een spannend theologisch boek over een van de kernthema’s uit het christelijk geloof. In dit boek wordt een antwoord gezocht op de vraag wie Jezus is. God zelf? De theologen die kanttekeningen maakten bij de Statenbijbel, zagen in de engel des Heren niemand minder dan Christus. Op zoek naar de ware aard van Christus, bespreekt de auteur in dit boek de vele uitspraken van en over Jezus in het Nieuwe Testament. Als Jezus werkelijk de engel des Heren is, heeft de christelijke kerk dan niet eeuwenlang joden (en later ook moslims) ten onrechte ervan beschuldigd kritiek te hebben op de Drie-eenheid? Deze en andere vragen komen indringend aan de orde in dit boek. Engel naast God is het vervolg op de discussie die de auteur is gestart in Dat koninkrijk van U. In een apart hoofdstuk gaat hij in op de opmerkingen die gemaakt zijn naar aanleiding van dit boek.

Categorieën

Reacties (3)

 • June schreef:

  “Hij heeft het uit het Zijne genomen en het ons geopenbaard”,. In die zin is Jezus dus ook waarlijk God. Uit God genomen. Zoals wij waarlijk mens zijn omdat onze Vader en Moeder ook mensen waren. En als Israel zegt, zoals het in de Deuteronomium staat: De Heere onze God is Eén, is dat ook helemaal waar. Van één en hetzelfde wezen. De wereld is door het Woord geschapen en toch belijden we dat God de wereld heeft geschapen. Allebei dus volkomen God, maar wel los van elkaar handelend. Met dit verschil dat de Zoon zegt: zonder de Vader kan ik NIETS doen. God heeft alle macht op Hemel en op Aarde en de Zoon ontleent Zijn macht aan God. En is alszodanig ook waarlijk God. Jawel, het blijft een mysterie.

 • A.F. Troost schreef:

  Dank voor uw reactie! Mijn visie is de volgende. U stelt: ‘In die zin is Jezus dus ook waarlijk God. Uit God genomen. Zoals wij waarlijk mens zijn omdat onze Vader en Moeder ook mensen waren.’ Dat laatste is correct. Maar hoewel ik een kind van mijn vader ben, ben ik mijn vader niet. Mijn vader mag dan personeelschef zijn geweest, ik ben dat niet, ik ben dominee. Niemand is alles wat zijn ouder is. Wie uit God geboren is (een wederomgeborene bijvoorbeeld), is daarom God nog niet. Jezus had een goddelijk karakter, dat staat voor mij vast. Daarom heet Hij ‘de Zoon van God’. Maar dat betekent nog niet per definitie dat Hij volkomen gelijk aan zijn hemelse Vader is. Te snel wordt mijns inziens gezegd dat Vader en Zoon ‘in wezen’ aan elkaar gelijk zijn. Immers, hoe kan Jezus ‘in wezen’ gelijk zijn aan de Vader en toch niet weten wanneer de Vader de dag van het eindoordeel laat aanbreken? Mij dunkt: dat duidt juist op een wezenlijk verschil tussen beiden! Met vriendelijke groet, dr. André F. Troost, Heusden, woensdag 9 maart 2011.

 • June schreef:

  Als u het zo stelt begrijp ik het. Inderdaad is er een wezenlijk verschil tussen beiden. De Vader heeft het oordeel uitsluitend in de handen van de Zoon gegeven. In het boek Openbaring wordt ook alleen het Lam genoemd of de Leeuw van Juda en niet de Vader. Ook verschillend in handelen dus. In Genesis lezen we dat het Woord BIJ God was, maar ook dat het Woord God WAS. Ik denk dat we vaak te menselijk denken over God en dat dit ( het één in wezen zijn) nu juist het mysterie is. Uiteindelijk zal God zijn Alles in allen.
  Als we Jezus degraderen tot alleen maar goddelijk, wordt Hij zo makkelijk één van ons. Een soort leermeester zoals Ghandi of Mohammed. Christus wijst niet alleen de weg, maar IS de Weg. De openbaring Gods. Hij past niet in onze denkkategorieën (zegt dr.Obbink), en kan als ‘mens’, ook als ‘ideaal-mens’ niet begrepen worden. Maar waarschijnlijk kunt u dit, met mij, wel onderschrijven. Dank u overigens voor uw reaktie.