Pastoraat

God kent het lijden

7 februari 2013

Ouder worden, scheiden, lijden ervaren: thema’s waarover mensen niet makkelijk praten. Margot Kässmann doet dat wel en schreef een bestseller die nu in het Nederlands is vertaald. De kern: „God kent het lijden.” Duitslands bekendste theologe was afgelopen weekend in Amsterdam voor de promotie van haar boek Midden in het leven (uitg. Meinema). Zondag ging […]

Wat suicidaliteit met je doet

5 februari 2013

Suïcidaliteit. Een beladen term waarachter veel leed schuilgaat. Maar waarom zou iemand überhaupt overwegen om zijn leven te beëindigen? Henrike Rebel schreef er een informatief boek over (Wat suïcidaliteit met je doet) dat inzicht geeft in ernstige wanhoop en depressie. In deze video vertelt ze over de aanleiding en achtergronden van haar boek.

Doodgaan moet je niet makkelijk maken

10 januari 2013

Het is niet goed om een zelfmoordpil vrij te geven. Mensen hebben namelijk meer veerkracht dan ze zelf vaak denken. Ik ben onder de indruk van het vraaggesprek dat journalist Jeroen den Blijker heeft gehouden met de heer Jiskoot (Trouw, 24 december ). In februari vertelde Pieter Jiskoot dat hij zijn maatregelen had getroffen om te kunnen […]

De complexiteit van een gebroken huwelijk

2 januari 2013

Echtscheidingen: ze vinden in toenemende mate plaats, maar toch wordt er binnen de christelijke gemeente weinig over gesproken. Dat tekent de verlegenheid van kerkenraden en de onmacht van familie en vrienden. Ondanks dat mannen en vrouwen plechtig beloven elkaar nooit te verlaten, zien we in de praktijk dat een breuk soms onvermijdelijk is. Mensen die […]

Massaal verdriet zonder aandacht

17 december 2012

Er is de laatste jaren een toenemende aandacht voor verlies. Mensen besteden veel zorg aan het laatste afscheid en voelen zich er sterk bij betrokken. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt in de meeste kerken uitgebreid stilgestaan bij de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar. Ook Allerzielen komt steeds meer naar voren […]

Kerk moet leren omgaan met gescheiden gemeenteleden

14 november 2012

Vorige week verscheen het boek Toch gescheiden. Over de complexiteit van een gebroken huwelijk onder redactie van Piet Vergunst. Naar aanleiding van de verschijning schreef Vergunst onderstaand artikel. De toename van het aantal gebroken huwelijken betekent niet dat we in de kerk steeds beter leren omgaan met gescheiden gemeenteleden. Gewoonlijk horen we in de kerkelijke […]

Geloof, zwarte kousen, zwartgalligheid & galstenen – door Arie Jan de Lely

16 augustus 2012

Arie Jan de Lely over wat depressie met je doet.

Nieuw: video Anne Westerduin

15 augustus 2012

Op weg naar huis overkwam Anne Westerduin een ernstig auto-ongeluk. Abrupt werd er een pauze ingelast in haar drukke bestaan. Anne werd afhankelijk van thuiszorg en lag maanden plat om haar gebroken rug te laten herstellen. Zo had ze alle tijd om na te denken: hoe ga je om met moeilijke dingen die je overkomen […]

Ouderen zijn de nieuwe jongeren – door Hans de Waal

2 augustus 2012

Een kerk die haar diaconale roeping verstaat, bestrijdt het onrecht dat achter iedere stereotypering schuilgaat en zoekt naar bondgenootschap, ook tussen generaties. Maar bovenal durft ze te kijken – in de spiegel naar zichzelf, en naar anderen om haar heen. Een diaconaal perspectief op generaties. Dit artikel verscheen eerder in Woord & Dienst juni 2012. […]

Wij hebben elkaar iets te zeggen – door Evert van der Veen

5 juli 2012

De aarzelend klinkende titel Tja, wat zal ik zeggen is waarschijnlijk bedoeld om laagdrempelig over te komen maar hij roept bij mij een sfeer van verlegenheid en onzekerheid op. Daarom vind ik hem niet zo uitnodigend en ook geen recht doen aan dit boek. Want het zou jammer zijn wanneer dit uiterst zinvolle boek om […]

Opvallende troost – door Evert van der Veen

7 juni 2012

Over afscheid, verlies, rouw verschijnt nog steeds een stroom van boeken. Egodocumenten zoals Tonio van A.F.Th. van der Heijden maar ook boeken voor hulpverleners en mensen in kwestie die het proces beschrijven. Het onderwerp staat al vele jaren in de belangstelling. Zelf ga ik regelmatig het land in om erover te vertellen n.a.v. een boekje […]

Zorg om de zorg – door Evert van der Veen

4 juni 2012

Een mooie titel heeft dit boek: ‘Zorgen voor anderen’. Eenvoudig maar aansprekend en hij dekt uitstekend de inhoud die zeer toegankelijk, praktijkgericht en toepasbaar is. Dit actuele thema verdient zeker aandacht want er zijn onnoemelijk veel mantelzorgers die zich voor een ander verantwoordelijk voelen. Er wordt een getal van 600.000 mensen genoemd die jaarlijks gedurende […]

In gesprek over jezelf – door Evert van der Veen

1 juni 2012

Het boek ‘k Zou zo graag een ketting rijgen is ontstaan uit de praktijk van de ouderenzorg en beleeft inmiddels zijn tweede en uitgebreide druk. Dat is begrijpelijk want ik kan mij goed voorstellen dat het in een behoefte voorziet omdat het zo goed aansluit bij de praktijk. Het is daar dan ook ontstaan en uitgegroeid en […]

Wat mensen bezielt – door Evert van der Veen

31 mei 2012

Levensthema’s komen in het boek Zielenroerselen en speldenprikken ter sprake: menselijke ervaringen, gedachten, overwegingen, gevoelens zijn rond veertig onderwerpen verzameld. Dit boek is voor persoonlijk gebruik maar kan ook als mediatieve opening van een bijeenkomst worden gebruikt wanneer de opening wat meer mag zijn dan het gebruikelijke. Het vereist wel enige tijd en denkkracht om de woorden te […]

Ze dachten dat het psychisch was | door kadmosb

25 april 2012

Op eerste pinksterdag 2010 verongelukte Tonio, de zoon van A.F.Th. van der Heijden en hij schreef daarover het boek ‘Tonio’. Ik schreef er een blog over: ‘De dood kan zo hard, kaal en leeg zijn‘. Het boek verpletterde me, omdat het ondraaglijk was om de pijn van een schrijver zo op papier te zien staan. […]