Is het wel het meest overtuigende Jezusverhaal sinds de Mattheüs Passion?

9 oktober 2018

Het is al enige tijd geleden dat het boek Jezus. Het verhaal van een leven van Shusaku Endo uitkwam. Het boek heeft al aardig wat meningen opgewekt. In dit artikel kunt u een samenvatting van een aantal recensies doorlezen, onder andere van het ND en de Trouw.

De preek is een performance waarin God zelf een rol speelt

8 oktober 2018

Ter gelegenheid van het verschijnen van het nieuwe boek van Gerrit Immink hield de Protestants Theologische Universiteit (PThU) samen met Areopagus (IZB) een studiemiddag over de preek op 20 september van dit jaar. In dit artikel kunt u de bijdragen van dr. Kees van Ekris, dr. Theo Pleizier en dominee Teun de Ridder doorlezen.

NIEUWE HORIZONTEN VAN HOOP ONTDEKKEN

5 oktober 2018

Kairos-Sabeel nodigt u uit voor een inspiratiemiddag tegen uitzichtloosheid en vermoeidheid en gevoelens van in de steek gelaten worden door de eigen kerk en de politiek.