We gaan zingend aan de crisis voorbij

23 oktober 2015

Anders dan het Liedboek voor de Kerken bevat het Liedboek uit 2013 meer liederen waaruit een expliciete maatschappelijke betrokkenheid blijkt. Er is zelfs een aparte categorie ‘Schepping’. Maar als het daarover gaat, houden we er een vervreemdend repertoire op na. Een cri de coeur van Koos van Noppen. Dit artikel stond eerder in tijdschrift Woord […]

Hoop ten tijde van bezetting

21 oktober 2015

Mitri Raheb presenteert in zijn boek Geloven onder bezetting een vernieuwend theologisch perspectief. Als Palestijns christen leest hij de Bijbel en probeert hij de geschiedenis te duiden. Het gebied waar hij uit afkomstig is, heeft door de eeuwen heen altijd geleefd onder vreemde heerschappij. Deze constante overheersing heeft een verstrekkende invloed op het geloof van […]

Was de ark van Noach een ronde boot?

15 oktober 2015

In het herfstnummer van het Nederlands Theologisch Tijdschrift verscheen het artikel ‘Was de ark van Noch een ronde boot?’ van Bob Becking en Meindert Dijkstra. U kunt het eerste gedeelte van het artikel lezen, de volledige bijdrage kunt u hier downloaden voor € 3,25.   Was de ark van Noach een ronde boot?   Krantenbericht […]