Koos van Noppen in gesprek met dr. Wim Dekker

31 juli 2018

Deze maand ging Koos van Noppen in gesprek met dr. Wim Dekker over zijn nieuwe boek Verbonden en vervreemd. We namen het gesprek op.

In Verbonden en vervreemd wordt Paulus’ rede op de Areopagus ‘een klein missionair handboekje voor de 21e eeuw’, schrijft dagblad Trouw in een recensie (door Wolter Huttinga, 27 juni). ‘Dekker is uiterst gevoelig voor de tijdgeest en weet heel goed wat er speelt in cultuur en media. Vervolgens gaat hij niet op een zeepkistje staan om keihard Jezus Christus te verkondigen. Dat deed Paulus ook niet.

We zijn in al onze culturele bewegingen en verlangens immers al diepgaand verbonden met de ‘onbekende God’, die we vereren zonder Hem te kennen’, zoals Paulus betoogde temidden van de vele godenbeelden in Athene.
Tegelijk is Dekker er de man niet naar om gezapig mee te bewegen met alles wat in de mode is. Af en toe preekt hij vurig tegen de tijdgeest in, tegen christenen die zich neerleggen bij hun marginale positie en accepteren dat hun geloof ook maar een optie onder velen is.’ Pointe van Dekker: ‘Paulus’ context leek erg veel op de onze.

‘De samenleving vormde geen belemmering om de hoge pretenties van het christelijk geloof uit te dragen. Onze belemmering vandaag is veel meer dat wij zelf door de ontmoeting met andere levensovertuigingen en door de afzwakking van het christelijk geloof in onze cultuur zijn gaan twijfelen aan de hoge pretenties.’

Boeken van Wim Dekker

Tegendraads en bij de tijd - Wim DekkerMarginaal en missionair - Wim Dekker
'Een uitzonderlijke prestatie. Om niet te zetten: navolgenswaardig.' - dagblad Trouw Geïnspireerd door de bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer denkt Wim Dekker na over thema’s als gemeente-zijn, navolging, doop, cultuur en de verhouding tussen kerk en wereld.


Bestellen
In dit visionaire boek analyseert de bekende theoloog Wim Dekker de situatie in de kerk: er is weliswaar sprake van een nieuw missionair verlangen, maar ook van een diepe geloofscrisis. De kerk in Nederland is in de marge beland. Tegelijk is er sprake van een nieuw verlangen missionair te zijn.


Bestellen
Tijd om mee te gaan - Wim DekkerVerbonden en vervreemd - Wim Dekker
Geef dat ook wij uw nodend woordvertrouwen, volgen ongestoord, op weg gaan met U mee. Dat gezang uit het Liedboek zingt gemakkelijk weg. Maar wat betekent het om vandaag Jezus Christus na te volgen? Zo eenvoudig is dat niet. In elke context staan zijn leerlingen opnieuw voor de uitdaging te ontdekken wat discipelschap inhoudt.


Apologetiek
  • Recensie