Kerkgeschiedenis

Een vergeten wereld

12 juni 2014

‘Zwijgend, roerloos, met pijl en boog in de hand, keken ze ons aan. Zou het een vriendelijke of vijandelijke begroeting zijn? Wij liepen op de mannen toe, strekten onze handen uit en riepen: “Nori, nori! (mijn broeders)”.‘ Een Duitse zendeling zoekt samen met een Nederlandse zendingsarts contact met een tot dan volledig onbekende stam in […]

Abraham Kuyper en de orthodoxen

5 mei 2014

Onlangs werd de bundel Belijdend onderweg. Confessionele Vereniging 1864-2014 gepresenteerd. Joke Roelevink sprak daar onderstaande bijdrage uit.   In honderdvijftig jaar verandert er veel. Het is een open deur, maar toch realiseren we het ons niet altijd ten volle. De Confessionele Vereniging heeft zich sinds 1864 verder ontwikkeld, het kerkelijke veld werd veel geschakeerder, Samen […]

Van providentia tot praedestinatio

23 april 2014

In verband met de recente verschijning van het boek Vier anti-pelagiaanse geschriften (en eerder: Aan Simplicianus) publiceren we een lezing van Klaas van der Zwaag met als thema: Gods algemene en bijzondere zorg: Van providentia tot praedestinatio. God zorgt voor deze wereld. Hij draagt zorg voor ieder mens. Maar tot hoe ver strekt die zorg zich […]

Verbazingwekkend dat christenen weinig over Augustinus weten

21 maart 2014

“Er zijn ongeveer vierhonderd denkers in de wereldgeschiedenis die iets gebracht hebben wat eeuwigheidswaarde heeft. Dan heb je het over Plato of Socrates, maar zeker ook over Augustinus. Ik zie een absolute revival op het gebied van Augustinus. Zijn boeken verkopen ontzettend goed en ik word veel gevraagd voor lezingen over hem. Toch weten de […]

Als Vreekamp zich laat zien. Een Veluws theoloog over het Apostolicum

5 november 2013

Donderdag 31 oktober 2013 vond in de Grote Kerk van Epe de presentatie plaats van het boek Als Freyja zich laat zien van dr. Henk Vreekamp. Tijdens deze drukbezochte presentatie gaf prof. dr. Gijsbert van den Brink een lezing. We zijn hem erkentelijk dat we de integrale tekst op Theoblogie mogen publiceren. “Nou moet de […]

Hemels Hoevelaken: Religiegeschiedenis van een valleidorp

29 oktober 2013

Zaterdag 28 september organiseerde de Stichting Kerken in de Schijnwerper een feestelijk symposium ter gelegenheid van Nijkerk 600 jaar. Tijdens het symposium vond de presentatie plaats van het omkeerboek Heilig Nijkerk / Hemels Hoevelaken geschreven door John Exalto en Fred van Lieburg. Diverse sprekers waaronder Leo Fijen, Henk Vreekamp, Mechteld Jansen verzorgden een inleiding. Hieronder de bijdrage van […]

Een gebedsdienst is geen speelgoed

28 oktober 2013

De twee predikanten zitten tegenover mij. Hun verzoek is duidelijk. ‘Doet uw Joodse Gemeente ook mee aan de gezamenlijke Joods-christelijke gebedsdienst op Jom Hashoa?’ ‘Een gezamenlijke gebedsdienst?’ vraag ik. ‘ Komt de Christelijke Messias daar in die dienst dan ook ter sprake?’ is mijn vervolgvraag. ‘Nee, natuurlijk niet’, is de reactie, ‘ de Joodse gemeenschap […]

Nieuwe kerken in Nijkerk

15 oktober 2013

Zaterdag 28 september organiseerde de Stichting Kerken in de Schijnwerper een feestelijk symposium ter gelegenheid van Nijkerk 600 jaar. Tijdens het symposium vond de presentatie plaats van het omkeerboek Heilig Nijkerk / Hemels Hoevelaken geschreven door John Exalto en Fred van Lieburg. Diverse sprekers waaronder Leo Fijen, Henk Vreekamp, Mechteld Jansen verzorgden een inleiding. De komende dagen kunt […]

Het verhaal gaat verder

24 december 2012

Op vrijdag 14 december vond de presentatie plaats van het boek Protestantse zendingsopleiding in Nederland 1797-2010, de eerste uitgebreide studie naar zendingsopleiding in Protestants Nederland in de 19e en 20e eeuw. Bas de Gaay Fortman nam het eerste exemplaar in ontvangst en hield een lezing waarvan u de tekst hieronder kunt lezen. We danken hem hartelijk […]

200 jaar protestantse zendingsopleiding

21 december 2012

Aart Verburg hield een lezing waarvan we de tekst hieronder publiceren.

Tot op het bot

12 december 2012

Afgelopen vrijdag, 7 december, bespraken we het nieuwste boek van Hans van de Wal, Tot op het bot verdeeld, Nederlandse protestanten, de zendfing en de Indonesische revolutie (uitgegeven bij Boekencentrum, Zoetermeer). Er hadden zich 109 deelnemers opgegeven. Er waren ruim 50 mensen ondanks de hevige sneeuw, uitgevallen treinen en verstopte wegen. De eerste sprekers waren Van de […]

De kwestie Indonesië

11 december 2012

Onderstaande tekst is uitgesproken tijdens het symposium rond de presentatie van het boek  Tot op het bot verdeeld van dr. Hans van de Wal. Wij danken dr. Alle Hoekema hartelijk voor het verlenen van toestemming deze (voorlopige) tekst te publiceren. Het is niet toegestaan de tekst zonder toestemming van de auteur voor andere doeleinden in te […]

Naar een nieuwe visie op secularisatie – interview met Herman Paul

20 juli 2012

Veel verhalen over secularisatie en kerkverlating hebben een verlammende werking op gemeenteleden. Dat zegt de Leidse geschiedfilosoof dr. Herman Paul, die per september 2012 is benoemd tot bijzonder hoogleraar namens de IZB en GZB aan de universiteit van Groningen. Bovendien zeggen grote verhalen over ‘modernisering’ en ‘rationalisering’ volgens dr. Paul niet zoveel over wat er […]

De Bijbel bevrijden – interview met Cees den Heyer

14 juni 2012

In ‘Verlichte voorgangers’ portretteert Cees den Heyer twintig vertegenwoordigers van het Bijbels humanisme. Mannen die de Bijbel met nieuwe ogen lazen en tegenstrijdigheden ontdekten tussen Bijbel en dogma. Op Theoblogie een interview van Kees Posthumus met Cees den Heyer. Dit interview werd eerder gepubliceerd in Opiniërend magazine voor protestants Nederland Woord & Dienst mei 2012. De […]

Staatsgevaarlijk gespuis – Maarten Wisse

2 april 2012

Mirjam van Veens nieuwe boek De kunst van het twijfelen. Sebastian Castellio (1515-1563): humanist, calvinist, vrijdenker heb ik binnen 48 uur uitgelezen. Ik ben er trots op dat ik aan een theologisch instituut mag werken waar nog boeken en dissertaties worden geschreven die zo boeiend zijn dat je ze in één adem uitleest. Mirjam schrijft […]