Kerkgeschiedenis

De vijf favoriete heidense heiligdommen van Judith Shuyf

3 juni 2019

Naar aanleiding van het verschijnen van haar boek Heidense heiligdommen schreef Judith Shuyf onderstaande blog voor Theoblogie.

Een boek niet geschikt voor het nachtkastje

1 oktober 2018

Fred van Lieburg (hoogleraar religiegeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam) sprak op de presentatie van Jan A. B. Jongeneels ‘Nederlandse zendingsgeschiedenis’ (deel 2). Het gaat niet alleen over Jongeneels nieuwste boek, maar ook over zijn eerdere werken. U kunt de volledige toespraak in dit artikel op Theoblogie lezen.

Wat moeten christenen in 2018 met de Dordtse Leerregels?

28 september 2018

Jeffrey Schipper heeft prof. dr. W. Verboom geïnterviewd over het reeds verschenen boek ‘De Dordtse Leerregels – een hertaling’. Hierin is het belijdenisgeschrift uit 1619 hertaald en voorzien van kanttekeningen. In dit artikel kunt u alvast een stuk van het interview lezen.

Aftrap van het Barth-jaar (2018-2019)

27 september 2018

Op 10 december is het vijftig jaar geleden dat Karl Barth overleed. Vijftig jaar lang had hij de theologische wereld verbaasd, geboeid, geërgerd, begeesterd – en gedomineerd. Het Barth-jaar (2018-2019) wordt groots geopend en u bent allen welkom.

Boekpresentatie Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd

25 september 2018

U bent allen van harte welkom op de boekpresentatie van het boek
Karl Barth en zijn theologische weg door de tijd geschreven door Karel Blei. Tijdens het evenement, met dr. Wilken Veen als gastheer, zal het boek worden overhandigd aan de auteur en na de presentatie is het boek te koop, onder het genot van een glas.

Terug in de tijd: theoloog Karl Barth

31 augustus 2018

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de invloedrijke theoloog Karl Barth overleed. Wij hebben een aantal boeken uitgebracht over het leven van Karl Barth.

Chrysotomos’ preek tot Eutropius

20 maart 2017

‘Méér dan misschien wel ooit eerder in het leven van de meesten van ons, komt het ook in deze dagen aan op ware woorden. De preek is daarvoor een wellicht wat ouderwets, maar nog altijd ijzersterk medium, mits we hem niet reduceren tot vrome peptalk voor de eigen club.’ Prof.dr. Marcel Barnard hield een lezing […]

Vreemdelingschap. Historische en hedendaagse stemmen uit kerk en theologie

3 december 2014

Over het begrip ‘vreemdelingschap’ in kerk en theologie

De houding van de Yali’s tegenover het Evangelie en de zendelingen

12 augustus 2014

Eerder dit jaar vond in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland de presentatie plaats van het boek Vergeten wereld, eerste ontmoetingen met de Yali’s in het bergland van Papua. Tijdens de presentatie werd een aantal lezingen gehouden. U kunt de komende week de teksten nalezen op Theoblogie. Vandaag de eerste lezing door Ibrahim Peyon. […]

Een vergeten wereld

12 juni 2014

‘Zwijgend, roerloos, met pijl en boog in de hand, keken ze ons aan. Zou het een vriendelijke of vijandelijke begroeting zijn? Wij liepen op de mannen toe, strekten onze handen uit en riepen: “Nori, nori! (mijn broeders)”.‘ Een Duitse zendeling zoekt samen met een Nederlandse zendingsarts contact met een tot dan volledig onbekende stam in […]

Abraham Kuyper en de orthodoxen

5 mei 2014

Onlangs werd de bundel Belijdend onderweg. Confessionele Vereniging 1864-2014 gepresenteerd. Joke Roelevink sprak daar onderstaande bijdrage uit.   In honderdvijftig jaar verandert er veel. Het is een open deur, maar toch realiseren we het ons niet altijd ten volle. De Confessionele Vereniging heeft zich sinds 1864 verder ontwikkeld, het kerkelijke veld werd veel geschakeerder, Samen […]

Van providentia tot praedestinatio

23 april 2014

In verband met de recente verschijning van het boek Vier anti-pelagiaanse geschriften (en eerder: Aan Simplicianus) publiceren we een lezing van Klaas van der Zwaag met als thema: Gods algemene en bijzondere zorg: Van providentia tot praedestinatio. God zorgt voor deze wereld. Hij draagt zorg voor ieder mens. Maar tot hoe ver strekt die zorg zich […]

Verbazingwekkend dat christenen weinig over Augustinus weten

21 maart 2014

“Er zijn ongeveer vierhonderd denkers in de wereldgeschiedenis die iets gebracht hebben wat eeuwigheidswaarde heeft. Dan heb je het over Plato of Socrates, maar zeker ook over Augustinus. Ik zie een absolute revival op het gebied van Augustinus. Zijn boeken verkopen ontzettend goed en ik word veel gevraagd voor lezingen over hem. Toch weten de […]

Als Vreekamp zich laat zien. Een Veluws theoloog over het Apostolicum

5 november 2013

Donderdag 31 oktober 2013 vond in de Grote Kerk van Epe de presentatie plaats van het boek Als Freyja zich laat zien van dr. Henk Vreekamp. Tijdens deze drukbezochte presentatie gaf prof. dr. Gijsbert van den Brink een lezing. We zijn hem erkentelijk dat we de integrale tekst op Theoblogie mogen publiceren. “Nou moet de […]

Hemels Hoevelaken: Religiegeschiedenis van een valleidorp

29 oktober 2013

Zaterdag 28 september organiseerde de Stichting Kerken in de Schijnwerper een feestelijk symposium ter gelegenheid van Nijkerk 600 jaar. Tijdens het symposium vond de presentatie plaats van het omkeerboek Heilig Nijkerk / Hemels Hoevelaken geschreven door John Exalto en Fred van Lieburg. Diverse sprekers waaronder Leo Fijen, Henk Vreekamp, Mechteld Jansen verzorgden een inleiding. Hieronder de bijdrage van […]