Kerk

Mr. Sprakeloos

20 januari 2015

Bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden staat bekend als ‘mister sprakeloosheid’, vertelt hij in Onderweg… Dat is omdat hij aankaart dat veel rooms-katholieken niet weten wat katholiek-zijn betekent. ‘Veel katholieken kunnen er maar moeilijk over praten. Vroeger kon je nog meezwemmen, maar nu komt het aan op een persoonlijk ontwikkeld geloof als je […]

Kunst – we kunnen niet zonder

22 december 2014

In het decembernummer van Woord & Dienst. Opiniërend magazine voor protestants Nederland verscheen onderstaand artikel van Jan van der Wolf.   Kunst – we kunnen niet zonder   Ik heb wel iets met kunst. Misschien komt dat omdat ik ben opgegroeid met een bekend schilderij van Van Gogh, het Caféterras bij nacht. Een reproductie ervan […]

Experimenteren met zondagse kerkdiensten

9 december 2014

“Mensen komen op zondag niet meer naar een tweede dienst die op de eerste lijkt. Daarom besloten wij met zondagse diensten te experimenteren.” Predikant Willem Smouter (auteur van het boek Herstelwerk. De Geest werkt van schepping tot voleinding) vindt het belangrijk dat zijn kerk ook ruimte heeft voor verschuivingen. De tweede dienst in de Tabelnakelkerk […]

Mogelijkheden en grenzen van de bijbelwetenschap

3 december 2014

Het nieuwste nummer van het tijdschrift Kerk & Theologie heeft als thema: ‘Grenzen in theologie en wetenschap’. In dit nummer verscheen het artikel ‘Mogelijkheden en grenzen van de bijbelwetenschap’ van Ed Noort. U kunt hier een introductie lezen, het hele themanummer van Kerk & Theologie is hier te koop voor € 16,90.   Mogelijkheden en […]

Vreemdelingschap. Historische en hedendaagse stemmen uit kerk en theologie

3 december 2014

Over het begrip ‘vreemdelingschap’ in kerk en theologie

10 jaar PKN

16 oktober 2014

In het oktobernummer van Woord & Dienst, opiniërend magazine voor protestants Nederland dat volgende week verschijnt, staat onderstaand artikel van ds. Piet L. de Jong over tien jaar Protestantse Kerk in Nederland.   10 jaar PKN Er is zoiets als nieuw elan! Op 1 mei 2004 was ik bij vrienden in Birmingham en ik weet […]

‘PreekWijzer.nl moet een goede plek worden om je te oriënteren’

8 oktober 2014

Meer dan 90% van de voorgangers maakt gebruik van het internet bij het voorbereiden van de preek – in meerdere of mindere mate. Voor degenen die er zeker van willen zijn dat ze hun gegevens ontlenen aan deugdelijke bronnen, is er vanaf vandaag de PreekWijzer. Een website die via een intelligente zoekmachine toegang biedt tot […]

Wat we kunnen leren van mensen die het geloof in God zijn verloren

23 september 2014

Een mooie reportage met Tijs van en Brink. Tijs van den Brink vertelt over het verlaten van de kerk, twijfels en wat we kunnen leren van mensen die het geloof in God zijn verloren.

Hoop doet Leven

22 augustus 2014

Een boek over missionair-zijn van drie theologen, in één stijl geschreven. Dat kan alleen als de tekst door één hand is vervaardigd.  Koos van Noppen legde gesprekken met en tussen de doctores Wim Dekker, Bert de Leede en Arjan Markus vast. Het werd een harmonieus geheel: eenstemmig en veelzeggend. Al met al een leesgenotje. Discipelschap […]

Bekijk de viering tijdens de Deventer Boekenmarkt met gastspreker Karel Eykman

4 augustus 2014

Afgelopen zondag was Karel Eykman, auteur van onder meer het boek Een knipoog van u zou al helpen. Bij iedere psalm een gedicht in Deventer. Hij was er gastspreker tijdens de jaarlijkse viering van de Protestantse Gemeente Deventer. Die gemeente houdt ieder jaar een bijzondere viering ter gelegenheid van de Deventer Boekenmarkt.   U kunt […]

Abraham Kuyper en de orthodoxen

5 mei 2014

Onlangs werd de bundel Belijdend onderweg. Confessionele Vereniging 1864-2014 gepresenteerd. Joke Roelevink sprak daar onderstaande bijdrage uit.   In honderdvijftig jaar verandert er veel. Het is een open deur, maar toch realiseren we het ons niet altijd ten volle. De Confessionele Vereniging heeft zich sinds 1864 verder ontwikkeld, het kerkelijke veld werd veel geschakeerder, Samen […]

Eenzaamheid in de kerk

15 april 2014

Aukelien van Abbema (1981) heeft een eigen praktijk als gezondheidszorgpsycholoog binnen ELIAGG. Zij was deze week te gast in radioprogramma Heilige Huisjes van GrootNieuwsRadio naar aanleiding van haar nieuwe boek Eenzaamheid. In het interview legt ze duidelijk uit waarom ze over dit thema schreef en wat er positief kan zijn aan eenzaamheid, en hoe eenzaamheid in […]

Hoe harde dingen ook zacht gezegd kunnen worden

7 maart 2014

Onderstaand artikel is met toestemming overgenomen uit Wapenveld, een blad waarin gedacht wordt vanuit de kern van het christelijk geloof. Deze kern ziet in Wapenveld wijd. In aflevering op aflevering  wordt een veelvoud van thema’s op het terrein van kerk, theologie en samenleving belicht. Wapenveld is een kwaliteitsblad. “Neem het en lees het.” Dat zegt Arjan Plaisier, scriba van […]

Dominee-zijn is een heel zwaar beroep

4 maart 2014

“Tegen wie zegt: ‘Er is niets mooier dan dominee zijn’, zeg ik: houd alsjeblieft op met die onzin. Dit is een heel zwaar beroep.” Piet de Jong was jarenlang predikant in Rotterdam Delfshaven. In het tv-programma Andries sprak hij zondagavond over zijn predikantschap en de kerkelijke gemeente in Rotterdam. Toen de predikant in de gemeente kwam, was […]

Discipelschap werkt als een boemerang

17 februari 2014

Vandaag publiceerde www.cip.nl onderstaand vraaggesprek met Sake Stoppels naar aanleiding van een studiedag over Stoppels’ boek Oefenruimte. Gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen. We nemen het gesprek hier met toestemming over. Discipelschap werkt als een boemerang ‘Jezus’ woorden halen discipelschap uit de sfeer van de religieuze elite. Het is daarom van groot belang dat […]