Kerk

De kerk en social media

7 december 2012

Vanmiddag vond tijdens de uitreiking van de Webfish Award de presentatie plaats van het Handboek kerk en social media van Eric van den Berg en Frank G. Bosman. Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken sprak daar onderstaande tekst uit. Een maand geleden heb ik een digitale versie van dit boek ontvangen. We […]

Naar de kerk, moet dat nou leuk zijn?

6 december 2012

‘Gebeurt er nog iets?‘ was de titel van een boekje van ir J. van der Graaf dat ik jaren geleden kocht, maar nooit helemaal gelezen heb. Ondertussen is de titel sprekend en in combinatie met het thema ‘Zonder kerkgang ben je verloren‘ van het laatste nummer van Kontekstueel roept dat bij mij een heleboel vragen […]

Omgaan met moeilijke mensen in de kerk

20 november 2012

Onderstaand artikel komt voort uit gesprekken over het boek van de hand van Piet Schelling dat afgelopen zomer verscheen: Mijn gelijk en ons geluk. Omgaan met verscheidenheid in de gemeente.

Voor gerechtigheid en tegen geweld

13 november 2012

Donderdag 1 november vond in de Thomaskerk te Amsterdam de presentatie plaats van het boek Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen rond kerk, Israël en Palestijnen. Deze bundel, onder redactie van dr. A. J. Plaisier en prof. dr. K. Spronk, is bedoeld om de „soms vastgeroeste discussie” over Israël nieuw leven in te blazen. Tijdens de presentatie reageerde […]

Kerk en synagoge tot een zegen – door ds. Kees Lavooij

12 november 2012

Donderdag 1 november vond in de Thomaskerk te Amsterdam de presentatie plaats van het boek Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen rond kerk, Israël en Palestijnen. Deze bundel, onder redactie van dr. A. J. Plaisier en prof. dr. K. Spronk, is bedoeld om de „soms vastgeroeste discussie” over Israël nieuw leven in te blazen. Tijdens de presentatie reageerde […]

Metaforen van kerksluiting – door Cor Schaap

6 november 2012

Een gangbaar beeld bij een kerksluiting is dat van een ‘rouwproces’. Een riskant beeld. Het lijkt een overbodige luxe om in de verwarrende situatie van kerksluitingen aandacht te besteden aan het gebruik van de juiste metafoor. Wat schiet je daarmee op? De feiten worden er niet anders van, de vaak ontstane ruzies niet minder. Ik […]

Kinderen, jongeren en de kerkdienst – door ds. Bert-Karel Foppen

25 september 2012

U vindt hier de tekst van de lezing van ds. Bert-Karel Floppen ‘Inwijden in heilgeheimen; over kinderen en jongeren en de kerkdienst’.

MEER: fuik tussen hemel en aarde? – door Dick Vos

12 september 2012

Heel Nederland moet in gesprek zijn over de vraag ‘Is er meer tussen hemel en aarde?’ Dit vanwege de glossy MEER+ die de eerste week van september door vele brievenbussen gegaan is. Een prachtig tijdschrift is het geworden: MEER+. Een met zorg vormgegeven glossy die inzoomt op mensen die gegrepen zijn door een besef van […]

Mensen van de Weg en hun huizen van hout en steen – door dr. Sake Stoppels

24 augustus 2012

Een van de kwesties die binnen de kerk vrijwel altijd emotie oproept is dat van de gebouwen. Kerksluitingen zijn aan de orde van de dag en vorig jaar verscheen zelfs een handboek om aan dat soort processen goed leiding te kunnen geven (Bisseling, de Roest, Valstar). Kerkgebouwen zijn meer dan enkel hout en steen. Mijlpalen […]

Moet de hele wereld Kerk worden? Of moet de Kerk Christus IN de wereld representeren? – door Henk Medema

15 augustus 2012

Je hebt boeken, en boeken, en ook BOEKEN (met hoofdletters). Bij de laatste categorie reken ik Lichaam en Geest van Christus, het nieuwste volume van prof. dr. Bram van de Beek. Volumineus is het zeker, bijna zeshonderd bladzijden. Prachtig is het ook, niet alleen qua uitvoering maar ook daarin dat de scherpzinnigheid en eruditie van […]

Ouderen zijn de nieuwe jongeren – door Hans de Waal

2 augustus 2012

Een kerk die haar diaconale roeping verstaat, bestrijdt het onrecht dat achter iedere stereotypering schuilgaat en zoekt naar bondgenootschap, ook tussen generaties. Maar bovenal durft ze te kijken – in de spiegel naar zichzelf, en naar anderen om haar heen. Een diaconaal perspectief op generaties. Dit artikel verscheen eerder in Woord & Dienst juni 2012. […]

De kerk als oefenplaats waar karakters van christenen worden gevormd…

2 augustus 2012

Kerken moeten oefenplaatsen zijn waar karakters van christenen worden gevormd. Dat is de strekking van het boek Oefenplaatsen, van Herman Paul en Bart Wallet. Een mooie gedachte, maar gebeurt het ook? Hoe reëel is het dat kerken in deze tijd nog over het vermogen beschikken om karakters te vormen? Het panel van het EO radioprogramma […]

Naar een nieuwe visie op secularisatie – interview met Herman Paul

20 juli 2012

Veel verhalen over secularisatie en kerkverlating hebben een verlammende werking op gemeenteleden. Dat zegt de Leidse geschiedfilosoof dr. Herman Paul, die per september 2012 is benoemd tot bijzonder hoogleraar namens de IZB en GZB aan de universiteit van Groningen. Bovendien zeggen grote verhalen over ‘modernisering’ en ‘rationalisering’ volgens dr. Paul niet zoveel over wat er […]

Geen gelijk maar wel geluk – door Evert van der Veen

3 juli 2012

De titel van Mijn gelijk en ons geluk is mooi gevonden en heeft al het nodige in zich om over na te denken. In feite zit de boodschap van dit boek daar al in opgesloten. Is pluraliteit een last of een lust? Soms louter een negatief gegeven waar een gemeente enorm onder gebukt gaat en […]

Ds. Ruilof van Putten over Als God de hemel opent

25 juni 2012

Ds. Ruilof van Putten wordt in deze video geïnterviewd over het boek Als God de hemel opent. Een spannend boek over een moeilijke vraag: waarom is er in het Westen, en in Nederland in het bijzonder, zo weinig van de Geest te bespeuren? Onze God is een God van relatie. Maar waarom ervaren wij in Nederland dan […]