Kerk

Jan Minderhoud over het gebed (video)

23 juni 2015

  Alles over gebed in één boek: informatie, bezinning en vooral uitnodiging om het eigen gebedsleven een nieuwe impuls te geven. Het gebed is de adem van de kerk en van een wandel met God. ‘Wat het voedsel is voor het lichaam, is het gebed voor de ziel’, aldus de oude Joodse denker Jehoeda Halevi. […]

De theologische gang van Wim Dekker

11 juni 2015

Ankerplaatsen: waarin vindt het geloof zijn houvast? De theologische gang van Wim Dekker

Discipelschap tussen moralisme en vrijblijvendheid

5 juni 2015

Veel christenen denken erover na welke roeping zij in de nieuwe situatie in de samenleving hebben.

De onverwerkte Holocaust

13 mei 2015

Vandaag wordt het nieuwe boek De onverwerkte Holocaust. Spiegel voor de kerk van nu gepresenteerd. Na de Tweede Wereldoorlog leidde de Holocaust niet tot een grondige bezinning in de protestantse kerk en haar theologie. Ondanks alle aandacht voor Israël bleef de Holocaust buiten beeld. Op dat punt hebben kerk en theologie gefaald, betoogt Ad Prosman in […]

Ouderen, oudsten, ouderlingen

29 april 2015

In de hele Bijbel, van Genesis tot Openbaring toe, komen we ‘oudsten’ tegen. In de Nederlandse vertalingen komt die meervoudsvorm ongeveer 220 maal voor. In het Oude Testament is het de weergave van ziq’nim, in het Nieuwe Testament van presbuteroi. Door de talen heen beklimmen we dus de trappen van vergelijking: de Hebreeuwse ‘ouden’ worden […]

Refomeisje bij Family7 (video)

14 april 2015

‘Refomeisje’ was deze keer te gast bij Café Tinto van Family7 om te vertellen over haar gelijknamige boek. ‘Toen ontdekte ik Elly & Rikkert. Dat was echt thuiskomen.’

Weg naar God geen geestelijk ganzenbord

23 februari 2015

Een persoonlijk relaas, kwetsbaar, spiegelend en liefdevol: de ervaringen van een refomeisje over de reformatorische kerk en cultuur.

Het samengesteld gezin

23 februari 2015

In het nieuwste nummer van Woord & Dienst. Opiniërend magazine voor protestants Nederland staat onderstaand artikel over het samengestelde gezin. ‘De gemeenschap van de kerk kan veel goeds geven aan ouders en kinderen in samengestelde gezinnen door aandacht te hebben voor deze verborgen verwikkelingen van hun samenleven. Het vraagt pastorale fijngevoeligheid om dit te doen […]

Bekijk de film, met Annemarie van Heijningen als het ‘Refomeisje’

18 februari 2015

‘Ik ben geboren op het erf van het verbond en mijn moeder zei dat dit een voorrecht was. Dat wilde ik graag geloven. Stel je voor, dat ik niet geboren was op het erf van het verbond. Dan was ik opgegroeid in de wereld, zonder God of gebod. Dan had ik nooit geweten dat ik […]

Over echt contact in een digitale kerk

12 februari 2015

In het nieuwste nummer van het tijdschrift Open Deur verscheen onderstaand artikel over de mogelijkheid van écht contact in een digitale kerk. ‘Ik merkte dat virtueel contact echt contact is.’     Digitaal dichtbij Fred Omvlee is krijgsmachtpredikant bij de marine en sinds enige tijd ook een van de dominees die verbonden zijn aan www.mijnkerk.nl. […]

5 vragen aan… Annemarie van Heijningen

9 februari 2015

5 vragen aan auteur Annemarie van Heijningen over haar boek Refomeisje

Mr. Sprakeloos

20 januari 2015

Bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden staat bekend als ‘mister sprakeloosheid’, vertelt hij in Onderweg… Dat is omdat hij aankaart dat veel rooms-katholieken niet weten wat katholiek-zijn betekent. ‘Veel katholieken kunnen er maar moeilijk over praten. Vroeger kon je nog meezwemmen, maar nu komt het aan op een persoonlijk ontwikkeld geloof als je […]

Kunst – we kunnen niet zonder

22 december 2014

In het decembernummer van Woord & Dienst. Opiniërend magazine voor protestants Nederland verscheen onderstaand artikel van Jan van der Wolf.   Kunst – we kunnen niet zonder   Ik heb wel iets met kunst. Misschien komt dat omdat ik ben opgegroeid met een bekend schilderij van Van Gogh, het Caféterras bij nacht. Een reproductie ervan […]

Experimenteren met zondagse kerkdiensten

9 december 2014

“Mensen komen op zondag niet meer naar een tweede dienst die op de eerste lijkt. Daarom besloten wij met zondagse diensten te experimenteren.” Predikant Willem Smouter (auteur van het boek Herstelwerk. De Geest werkt van schepping tot voleinding) vindt het belangrijk dat zijn kerk ook ruimte heeft voor verschuivingen. De tweede dienst in de Tabelnakelkerk […]

Mogelijkheden en grenzen van de bijbelwetenschap

3 december 2014

Het nieuwste nummer van het tijdschrift Kerk & Theologie heeft als thema: ‘Grenzen in theologie en wetenschap’. In dit nummer verscheen het artikel ‘Mogelijkheden en grenzen van de bijbelwetenschap’ van Ed Noort. U kunt hier een introductie lezen, het hele themanummer van Kerk & Theologie is hier te koop voor € 16,90.   Mogelijkheden en […]