Kerk

Refomeisje bij Family7 (video)

14 april 2015

‘Refomeisje’ was deze keer te gast bij Café Tinto van Family7 om te vertellen over haar gelijknamige boek. ‘Toen ontdekte ik Elly & Rikkert. Dat was echt thuiskomen.’

Weg naar God geen geestelijk ganzenbord

23 februari 2015

Een persoonlijk relaas, kwetsbaar, spiegelend en liefdevol: de ervaringen van een refomeisje over de reformatorische kerk en cultuur.

Het samengesteld gezin

23 februari 2015

In het nieuwste nummer van Woord & Dienst. Opiniërend magazine voor protestants Nederland staat onderstaand artikel over het samengestelde gezin. ‘De gemeenschap van de kerk kan veel goeds geven aan ouders en kinderen in samengestelde gezinnen door aandacht te hebben voor deze verborgen verwikkelingen van hun samenleven. Het vraagt pastorale fijngevoeligheid om dit te doen […]

Bekijk de film, met Annemarie van Heijningen als het ‘Refomeisje’

18 februari 2015

‘Ik ben geboren op het erf van het verbond en mijn moeder zei dat dit een voorrecht was. Dat wilde ik graag geloven. Stel je voor, dat ik niet geboren was op het erf van het verbond. Dan was ik opgegroeid in de wereld, zonder God of gebod. Dan had ik nooit geweten dat ik […]

Over echt contact in een digitale kerk

12 februari 2015

In het nieuwste nummer van het tijdschrift Open Deur verscheen onderstaand artikel over de mogelijkheid van écht contact in een digitale kerk. ‘Ik merkte dat virtueel contact echt contact is.’     Digitaal dichtbij Fred Omvlee is krijgsmachtpredikant bij de marine en sinds enige tijd ook een van de dominees die verbonden zijn aan www.mijnkerk.nl. […]

5 vragen aan… Annemarie van Heijningen

9 februari 2015

5 vragen aan auteur Annemarie van Heijningen over haar boek Refomeisje

Mr. Sprakeloos

20 januari 2015

Bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden staat bekend als ‘mister sprakeloosheid’, vertelt hij in Onderweg… Dat is omdat hij aankaart dat veel rooms-katholieken niet weten wat katholiek-zijn betekent. ‘Veel katholieken kunnen er maar moeilijk over praten. Vroeger kon je nog meezwemmen, maar nu komt het aan op een persoonlijk ontwikkeld geloof als je […]

Kunst – we kunnen niet zonder

22 december 2014

In het decembernummer van Woord & Dienst. Opiniërend magazine voor protestants Nederland verscheen onderstaand artikel van Jan van der Wolf.   Kunst – we kunnen niet zonder   Ik heb wel iets met kunst. Misschien komt dat omdat ik ben opgegroeid met een bekend schilderij van Van Gogh, het Caféterras bij nacht. Een reproductie ervan […]

Experimenteren met zondagse kerkdiensten

9 december 2014

“Mensen komen op zondag niet meer naar een tweede dienst die op de eerste lijkt. Daarom besloten wij met zondagse diensten te experimenteren.” Predikant Willem Smouter (auteur van het boek Herstelwerk. De Geest werkt van schepping tot voleinding) vindt het belangrijk dat zijn kerk ook ruimte heeft voor verschuivingen. De tweede dienst in de Tabelnakelkerk […]

Mogelijkheden en grenzen van de bijbelwetenschap

3 december 2014

Het nieuwste nummer van het tijdschrift Kerk & Theologie heeft als thema: ‘Grenzen in theologie en wetenschap’. In dit nummer verscheen het artikel ‘Mogelijkheden en grenzen van de bijbelwetenschap’ van Ed Noort. U kunt hier een introductie lezen, het hele themanummer van Kerk & Theologie is hier te koop voor € 16,90.   Mogelijkheden en […]

Vreemdelingschap. Historische en hedendaagse stemmen uit kerk en theologie

3 december 2014

Over het begrip ‘vreemdelingschap’ in kerk en theologie

10 jaar PKN

16 oktober 2014

In het oktobernummer van Woord & Dienst, opiniërend magazine voor protestants Nederland dat volgende week verschijnt, staat onderstaand artikel van ds. Piet L. de Jong over tien jaar Protestantse Kerk in Nederland.   10 jaar PKN Er is zoiets als nieuw elan! Op 1 mei 2004 was ik bij vrienden in Birmingham en ik weet […]

‘PreekWijzer.nl moet een goede plek worden om je te oriënteren’

8 oktober 2014

Meer dan 90% van de voorgangers maakt gebruik van het internet bij het voorbereiden van de preek – in meerdere of mindere mate. Voor degenen die er zeker van willen zijn dat ze hun gegevens ontlenen aan deugdelijke bronnen, is er vanaf vandaag de PreekWijzer. Een website die via een intelligente zoekmachine toegang biedt tot […]

Wat we kunnen leren van mensen die het geloof in God zijn verloren

23 september 2014

Een mooie reportage met Tijs van en Brink. Tijs van den Brink vertelt over het verlaten van de kerk, twijfels en wat we kunnen leren van mensen die het geloof in God zijn verloren.

Hoop doet Leven

22 augustus 2014

Een boek over missionair-zijn van drie theologen, in één stijl geschreven. Dat kan alleen als de tekst door één hand is vervaardigd.  Koos van Noppen legde gesprekken met en tussen de doctores Wim Dekker, Bert de Leede en Arjan Markus vast. Het werd een harmonieus geheel: eenstemmig en veelzeggend. Al met al een leesgenotje. Discipelschap […]