Kerk

Brengt Diaconaal doen doordacht ons verder in de diaconiewetenschap?

3 april 2018

Ik vertrouw er op dat Diaconaal doen doordacht – net als de twee eerdere – zijn weg wel zal vinden en bij zal dragen aan het welzijn van met name die mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen.

Een gesprek tussen Herman Noordegraaf en Jozef Wissink

1 maart 2018

Een gesprek tussen Herman Noordegraaf en Jozef Wissink. Dr. Herman Noordegraaf is bijzonder hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit. Dr. Jozef Wissink is emeritus hoogleraar Praktische Theologie aan de Universiteit van Tilburg. Dit gesprek vond plaats tijdens de presentatie van het handboek Diaconaal doen doordacht. Herman: Ons is gevraagd om Diaconaal Doen Doordacht […]

Samen kerk

15 februari 2018

Hoe ben je samen kerk als mensen onderling sterk verschillen? De allervroegste christelijke kerk spatte door deze verschillen bijna uiteen. R. de Reuver, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland schreef een artikel over de weg die men vond om samen kerk te zijn kan ons vandaag helpen om één kerk te zijn van mensen […]

Diaconaal doen doordacht

13 februari 2018

Belangrijkste deel van Diaconaal doen doordacht is de beschrijving, doordenking en evaluatie van tien voorbeelden uit de diaconale praktijk.

De Bijbel is voor iedereen leesbaar

30 augustus 2017

De Bijbel is bedoeld om door alle mensen gelezen te worden. Dat lijkt een open deur intrappen, maar toch ziet het er naar uit dat de Bijbel in Nederland steeds meer een gesloten boek aan het worden is. In de helft van alle huizen is er een aanwezig. Maar één op de acht Nederlanders leest er ook regelmatig in. En dat terwijl één op de vier zichzelf christen noemt. Degenen die wel in de Bijbel lezen voelen zich er vaak onzeker over. ‘Je kunt een tekst op zoveel verschillende manieren uitleggen, hoe weet ik nou of ik het goed begrijp?’ ‘Ik heb er voor mezelf wel wat aan, maar als iemand anders tot heel andere inzichten komt, dan kan dat natuurlijk ook. Ik heb de waarheid niet in mijn broekzak.’

Bernhard Reitsma over de ontmoeting van christenen en moslims

19 mei 2017

Centrale vraag in het boek van Bernhard Reitsma: wat betekent de komst van God in Jezus Christus voor de ontmoeting van christenen en moslims?

Chrysotomos’ preek tot Eutropius

20 maart 2017

‘Méér dan misschien wel ooit eerder in het leven van de meesten van ons, komt het ook in deze dagen aan op ware woorden. De preek is daarvoor een wellicht wat ouderwets, maar nog altijd ijzersterk medium, mits we hem niet reduceren tot vrome peptalk voor de eigen club.’ Prof.dr. Marcel Barnard hield een lezing […]

Tijs van den Brink, Paul Visser en Anne Dijk over kritiek op religie

8 december 2016

EO-presentator Tijs van den Brink en dominee Paul Visser schreven allebei een brief aan Jeroen Pauw. De strekking: stop met te makkelijke kritiek op het christendom. Veel christenen in Nederland vinden dat zij door de opkomst van de islam onterecht in de hoek worden gezet. Bijvoorbeeld bij de discussie over bijzonder onderwijs die is vastgelegd in artikel 23 van […]

Nieuw boek Jos Douma

17 november 2016

Anders Kerk-zijn  Kerk-zijn, kan het ook anders? Dat is een vraag die mij bezighoudt. En niet alleen mij. Heel veel christenen zijn op zoek naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Oude vormen passen niet meer. Nieuwe manieren dienen zich aan. Maar het blijft ook een zoektocht. En dat zal altijd zo zijn. Kerk-zijn vraagt in elke […]

Wim Dekker: kerk als ‘gemeenschap van de geschokten’ (Tomáš Halík)

27 juni 2016

Kerk als ‘gemeenschap van de geschokten’ Wim Dekker over Tomáš Halík   De titel van deze bijdrage is ontleend aan het laatste hoofdstuk van het nieuwe boek van Tomáš Hálik: De nacht van de biechtvader. Deze Tsjechische Rooms-Katholieke theoloog was tot voor kort bij weinigen in ons land bekend. Het eerste boek dat van hem […]

Verenigd met zusters en broeders

30 mei 2016

Het boek Discipelschap bevat een hartstochtelijk pleidooi voor herwaardering van de sacramenten, met name het avondmaal. Edward van ’t Slot hekelt in zijn bijdrage de lage frequentie van het aantal vieringen in de protestantse traditie in Nederland. Hieronder een fragment uit zijn bijdrage aan dit boek. Daarnaast geeft Bert de Leede een serie handreikingen voor een […]

Tomáš Halík: The ‘story of Easter continuing in us’

21 april 2016

Op maandag 21 maart hield Tomáš Halík bij De Zinnen in Den Haag een lezing (in het Engels) ter gelegenheid van zijn nieuwe boek De nacht van de biechtvader. Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid. Hieronder vindt u de introductie, het hele artikel is hier te downloaden.   The ‘story of Easter continuing in […]

Tomáš Halík over de kracht van vragen

19 april 2016

In het aprilnummer van Woord & Dienst. Opiniërend magazine voor protestants Nederland staat onderstaande impressie van Nynke Dijkstra-Algra van de avond met Tomáš Halík en Erik Borgman bij De Zinnen in Den Haag.   Tomáš Halík over de kracht van vragen Maandagavond in de Stille Week, een kerk in den Haag, middenin het centrum. Mensen […]

Nieuw boek Halík: afsterven van zekerheden brengt ruimte voor de Opgestane

5 april 2016

Nieuw boek Halík: afsterven van zekerheden brengt ruimte voor de Opgestane Recensie Friesch Dagblad 26 maart 2016, door Tjerk de Reus   Pasen is de sleutel voor het begrijpen van het christelijk geloof, maar ook voor de actuele situatie van de kerk. Dit schrijft Tomás Halík in zijn verrassende boek De nacht van de biechtvader. […]

De nacht van biechtvader Tomáš Halík

31 maart 2016

Sinds de verschijning van zijn eerste boek in het Nederlands in 2014 is de Tsjechische theoloog en filosoof Tomáš Halík een bekende naam geworden in Nederland. Van deze eerste vertaling Geduld met God verschenen in anderhalf jaar tijd vijf drukken. In maart 2016 verscheen het tweede boek van Halík in het Nederlands onder de titel […]