Kerk

Joden en christenen

29 oktober 2013

In 2005 schreef Daniel Gruber een merkwaardig boek, waarin hij een parallel trok tussen Copernicus en de hedendaagse houding van veel christenen tegenover het joodse volk. Eeuwenlang had de mensheid aangenomen dat de aarde in het middelpunt van het heelal stond en had men ingewikkelde theorieën bedacht om de vreemde bewegingen van de planeten weg […]

De toekomstbestendigheid van gezamenlijke kerken

22 oktober 2013

Zaterdag 28 september organiseerde de Stichting Kerken in de Schijnwerper een feestelijk symposium ter gelegenheid van Nijkerk 600 jaar. Tijdens het symposium vond de presentatie plaats van het omkeerboek Heilig Nijkerk / Hemels Hoevelaken geschreven door John Exalto en Fred van Lieburg. Diverse sprekers waaronder Leo Fijen, Henk Vreekamp, Mechteld Jansen verzorgden een inleiding. Hieronder de afsluitende bijdrage […]

Nieuwe kerken in Nijkerk

15 oktober 2013

Zaterdag 28 september organiseerde de Stichting Kerken in de Schijnwerper een feestelijk symposium ter gelegenheid van Nijkerk 600 jaar. Tijdens het symposium vond de presentatie plaats van het omkeerboek Heilig Nijkerk / Hemels Hoevelaken geschreven door John Exalto en Fred van Lieburg. Diverse sprekers waaronder Leo Fijen, Henk Vreekamp, Mechteld Jansen verzorgden een inleiding. De komende dagen kunt […]

Oefening baart kerk

9 oktober 2013

Donderdag 7 november vindt de studiedag Oefening baart kerk plaats. Centraal thema is discipelschap. Aanleiding voor de studiedag is het verschijnen van het boek van VU docent Sake Stoppels, Oefenruimte, Gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen. Hieronder een aantal fragmenten uit het boek. In Amsterdam startte al weer even geleden een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap, Via Nova. […]

Ontkerkelijking geeft herfstgevoelens in de lente

13 juni 2013

Eindelijk is het echt lente: prettig warm, bomen met bloesem en jonge vogels in de tuin. Seizoenen doen wat met een mens: wie heeft er de afgelopen maanden niet uitgekeken naar de bloeitijd? Seizoenen vind je ook in het geloof: het lente-geloof van de eerste liefde, een volwassen en stevig zomergeloof, een herfstgeloof met twijfels […]

Oproep: naar een nieuwe catechismus

27 mei 2013

Waarom zouden wij ons als theologen en predikanten inspannen voor een nieuwe catechismus? Met de Heidelberger hebben we er tenslotte eentje die eenzaam aan de top van de catechismus-literatuur staat: beproefd, vertrouwd, en veel becommentarieerd. Dat er regelmatig pogingen worden ondernomen om de actualiteit ervan opnieuw te verwoorden, is indicatie van een onderliggend probleem: de […]

Het verhaal gaat verder

24 december 2012

Op vrijdag 14 december vond de presentatie plaats van het boek Protestantse zendingsopleiding in Nederland 1797-2010, de eerste uitgebreide studie naar zendingsopleiding in Protestants Nederland in de 19e en 20e eeuw. Bas de Gaay Fortman nam het eerste exemplaar in ontvangst en hield een lezing waarvan u de tekst hieronder kunt lezen. We danken hem hartelijk […]

Het ideaal van de zendingsopleiding

20 december 2012

Op vrijdag 14 december vond de presentatie plaats van het boek Protestantse zendingsopleiding in Nederland 1797-2010, de eerste uitgebreide studie naar zendingsopleiding in Protestants Nederland in de 19e en 20e eeuw. Prof. dr. Mechteld Jansen, hoogleraar missiologie aan de PThU en bijzonder hoogleraar namens de Stichting de Zending van de Protestantse Kerk, hield een lezing waarvan we […]

Tot op het bot

12 december 2012

Afgelopen vrijdag, 7 december, bespraken we het nieuwste boek van Hans van de Wal, Tot op het bot verdeeld, Nederlandse protestanten, de zendfing en de Indonesische revolutie (uitgegeven bij Boekencentrum, Zoetermeer). Er hadden zich 109 deelnemers opgegeven. Er waren ruim 50 mensen ondanks de hevige sneeuw, uitgevallen treinen en verstopte wegen. De eerste sprekers waren Van de […]

Een visioen, geen luchtspiegeling

11 december 2012

Afgelopen vrijdag 16 november werd een nieuw boek van Niek Schuman gepresenteerd in De Kleine Kerk in Duivendrecht. Niek Schuman was hoogleraar in de Liturgie en Universitair Docent Oude Testament aan de Theologische Faculteit van Kampen en van de Vrije Universiteit. Jan Greven hield een korte lezing waarvan u de tekst hieronder kunt lezen. Zwierigheid, […]

De kerk en social media

7 december 2012

Vanmiddag vond tijdens de uitreiking van de Webfish Award de presentatie plaats van het Handboek kerk en social media van Eric van den Berg en Frank G. Bosman. Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken sprak daar onderstaande tekst uit. Een maand geleden heb ik een digitale versie van dit boek ontvangen. We […]

Naar de kerk, moet dat nou leuk zijn?

6 december 2012

‘Gebeurt er nog iets?‘ was de titel van een boekje van ir J. van der Graaf dat ik jaren geleden kocht, maar nooit helemaal gelezen heb. Ondertussen is de titel sprekend en in combinatie met het thema ‘Zonder kerkgang ben je verloren‘ van het laatste nummer van Kontekstueel roept dat bij mij een heleboel vragen […]

Omgaan met moeilijke mensen in de kerk

20 november 2012

Onderstaand artikel komt voort uit gesprekken over het boek van de hand van Piet Schelling dat afgelopen zomer verscheen: Mijn gelijk en ons geluk. Omgaan met verscheidenheid in de gemeente.

Voor gerechtigheid en tegen geweld

13 november 2012

Donderdag 1 november vond in de Thomaskerk te Amsterdam de presentatie plaats van het boek Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen rond kerk, Israël en Palestijnen. Deze bundel, onder redactie van dr. A. J. Plaisier en prof. dr. K. Spronk, is bedoeld om de „soms vastgeroeste discussie” over Israël nieuw leven in te blazen. Tijdens de presentatie reageerde […]

Kerk en synagoge tot een zegen – door ds. Kees Lavooij

12 november 2012

Donderdag 1 november vond in de Thomaskerk te Amsterdam de presentatie plaats van het boek Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen rond kerk, Israël en Palestijnen. Deze bundel, onder redactie van dr. A. J. Plaisier en prof. dr. K. Spronk, is bedoeld om de „soms vastgeroeste discussie” over Israël nieuw leven in te blazen. Tijdens de presentatie reageerde […]