Kerk

Het verhaal gaat verder

24 december 2012

Op vrijdag 14 december vond de presentatie plaats van het boek Protestantse zendingsopleiding in Nederland 1797-2010, de eerste uitgebreide studie naar zendingsopleiding in Protestants Nederland in de 19e en 20e eeuw. Bas de Gaay Fortman nam het eerste exemplaar in ontvangst en hield een lezing waarvan u de tekst hieronder kunt lezen. We danken hem hartelijk […]

Het ideaal van de zendingsopleiding

20 december 2012

Op vrijdag 14 december vond de presentatie plaats van het boek Protestantse zendingsopleiding in Nederland 1797-2010, de eerste uitgebreide studie naar zendingsopleiding in Protestants Nederland in de 19e en 20e eeuw. Prof. dr. Mechteld Jansen, hoogleraar missiologie aan de PThU en bijzonder hoogleraar namens de Stichting de Zending van de Protestantse Kerk, hield een lezing waarvan we […]

Tot op het bot

12 december 2012

Afgelopen vrijdag, 7 december, bespraken we het nieuwste boek van Hans van de Wal, Tot op het bot verdeeld, Nederlandse protestanten, de zendfing en de Indonesische revolutie (uitgegeven bij Boekencentrum, Zoetermeer). Er hadden zich 109 deelnemers opgegeven. Er waren ruim 50 mensen ondanks de hevige sneeuw, uitgevallen treinen en verstopte wegen. De eerste sprekers waren Van de […]

Een visioen, geen luchtspiegeling

11 december 2012

Afgelopen vrijdag 16 november werd een nieuw boek van Niek Schuman gepresenteerd in De Kleine Kerk in Duivendrecht. Niek Schuman was hoogleraar in de Liturgie en Universitair Docent Oude Testament aan de Theologische Faculteit van Kampen en van de Vrije Universiteit. Jan Greven hield een korte lezing waarvan u de tekst hieronder kunt lezen. Zwierigheid, […]

De kerk en social media

7 december 2012

Vanmiddag vond tijdens de uitreiking van de Webfish Award de presentatie plaats van het Handboek kerk en social media van Eric van den Berg en Frank G. Bosman. Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken sprak daar onderstaande tekst uit. Een maand geleden heb ik een digitale versie van dit boek ontvangen. We […]

Naar de kerk, moet dat nou leuk zijn?

6 december 2012

‘Gebeurt er nog iets?‘ was de titel van een boekje van ir J. van der Graaf dat ik jaren geleden kocht, maar nooit helemaal gelezen heb. Ondertussen is de titel sprekend en in combinatie met het thema ‘Zonder kerkgang ben je verloren‘ van het laatste nummer van Kontekstueel roept dat bij mij een heleboel vragen […]

Omgaan met moeilijke mensen in de kerk

20 november 2012

Onderstaand artikel komt voort uit gesprekken over het boek van de hand van Piet Schelling dat afgelopen zomer verscheen: Mijn gelijk en ons geluk. Omgaan met verscheidenheid in de gemeente.

Voor gerechtigheid en tegen geweld

13 november 2012

Donderdag 1 november vond in de Thomaskerk te Amsterdam de presentatie plaats van het boek Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen rond kerk, Israël en Palestijnen. Deze bundel, onder redactie van dr. A. J. Plaisier en prof. dr. K. Spronk, is bedoeld om de „soms vastgeroeste discussie” over Israël nieuw leven in te blazen. Tijdens de presentatie reageerde […]

Kerk en synagoge tot een zegen – door ds. Kees Lavooij

12 november 2012

Donderdag 1 november vond in de Thomaskerk te Amsterdam de presentatie plaats van het boek Meervoudig verbonden. Nieuwe perspectieven op vragen rond kerk, Israël en Palestijnen. Deze bundel, onder redactie van dr. A. J. Plaisier en prof. dr. K. Spronk, is bedoeld om de „soms vastgeroeste discussie” over Israël nieuw leven in te blazen. Tijdens de presentatie reageerde […]

Metaforen van kerksluiting – door Cor Schaap

6 november 2012

Een gangbaar beeld bij een kerksluiting is dat van een ‘rouwproces’. Een riskant beeld. Het lijkt een overbodige luxe om in de verwarrende situatie van kerksluitingen aandacht te besteden aan het gebruik van de juiste metafoor. Wat schiet je daarmee op? De feiten worden er niet anders van, de vaak ontstane ruzies niet minder. Ik […]

Kinderen, jongeren en de kerkdienst – door ds. Bert-Karel Foppen

25 september 2012

U vindt hier de tekst van de lezing van ds. Bert-Karel Floppen ‘Inwijden in heilgeheimen; over kinderen en jongeren en de kerkdienst’.

MEER: fuik tussen hemel en aarde? – door Dick Vos

12 september 2012

Heel Nederland moet in gesprek zijn over de vraag ‘Is er meer tussen hemel en aarde?’ Dit vanwege de glossy MEER+ die de eerste week van september door vele brievenbussen gegaan is. Een prachtig tijdschrift is het geworden: MEER+. Een met zorg vormgegeven glossy die inzoomt op mensen die gegrepen zijn door een besef van […]

Mensen van de Weg en hun huizen van hout en steen – door dr. Sake Stoppels

24 augustus 2012

Een van de kwesties die binnen de kerk vrijwel altijd emotie oproept is dat van de gebouwen. Kerksluitingen zijn aan de orde van de dag en vorig jaar verscheen zelfs een handboek om aan dat soort processen goed leiding te kunnen geven (Bisseling, de Roest, Valstar). Kerkgebouwen zijn meer dan enkel hout en steen. Mijlpalen […]

Moet de hele wereld Kerk worden? Of moet de Kerk Christus IN de wereld representeren? – door Henk Medema

15 augustus 2012

Je hebt boeken, en boeken, en ook BOEKEN (met hoofdletters). Bij de laatste categorie reken ik Lichaam en Geest van Christus, het nieuwste volume van prof. dr. Bram van de Beek. Volumineus is het zeker, bijna zeshonderd bladzijden. Prachtig is het ook, niet alleen qua uitvoering maar ook daarin dat de scherpzinnigheid en eruditie van […]

Ouderen zijn de nieuwe jongeren – door Hans de Waal

2 augustus 2012

Een kerk die haar diaconale roeping verstaat, bestrijdt het onrecht dat achter iedere stereotypering schuilgaat en zoekt naar bondgenootschap, ook tussen generaties. Maar bovenal durft ze te kijken – in de spiegel naar zichzelf, en naar anderen om haar heen. Een diaconaal perspectief op generaties. Dit artikel verscheen eerder in Woord & Dienst juni 2012. […]