Kerk

De onbenoemde generatiekloof – door Folkert de Jong

21 juni 2012

Play. ‘Do you have the time, to listen to me whine’. Pauze. De band Green day in de jaren negentig – een Amerikaans punkbandje dat ‘in mijn tijd’ door de gangen van de middelbare school ging. Een hele generatie is groot geworden met het liedje hierboven. Maar slechts een enkeling van de lezers van deze […]

Oefenplaatsen – door dr. Arjan Plaisier

15 juni 2012

Dr. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), nam donderdag 14 juni 2012 in de kapel van het landelijk dienstencentrum van de PKN in Utrecht het boek Oefenplaatsen. Tegendraadse theologen over kerk en ethiek van dr. Herman Paul en dr. Bart Wallet in ontvangst. Vanmorgen publiceerden we de lezing van dr. Herman Paul, nu de […]

Een wending naar de kerk – door dr. Herman Paul

15 juni 2012

Dr. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), nam donderdag 14 juni 2012 in de kapel van het landelijk dienstencentrum van de PKN in Utrecht het boek Oefenplaatsen. Tegendraadse theologen over kerk en ethiek van dr. Herman Paul en dr. Bart Wallet in ontvangst. Vanmorgen publiceren de lezing van dr. Herman Paul, in de […]

Veelkleurigheid – door Nynke Dijkstra-Algra

8 juni 2012

Plaatselijke protestantse gemeenten zeggen vaak van zichzelf dat ze ‘open en gastvrij’ zijn en de meeste voegen daaraan toe: pluriform, met ruimte voor iedereen. Dat klinkt mooi. Maar wat zeg je eigenlijk? En hoe werkt dat in de praktijk? Is er werkelijk ruimte voor ‘iedereen’? Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Opiniërend magazine voor […]

Een pijnlijk actueel boek – door Evert van der Veen

6 juni 2012

Kerksluiting is een onderwerp van deze tijd. Helaas, zullen mensen in de meeste gevallen verzuchten wanneer het een gedwongen afscheid betreft van een gebouw waaraan mensen dierbare herinneringen bewaren. In een klein aantal gevallen valt het sluiten van een kerk minder zwaar wanneer er sprake is van nieuwbouw. Het boek Meer dan hout en steen […]

Leven onder een koperen hemel? – door Evert van der Veen

29 mei 2012

We leven in religieus opzicht in een ernstige impasse. Er is een voor ons gevoel soms onoverbrugbare afstand tussen God en mens, de kerk verliest niet alleen haar leden maar lijkt ook haar inspiratiebron kwijt te zijn en veel mensen zoeken elders hun zelfgemaakte heil. Deze koperen hemel is het uitgangspunt van dit boek dat […]

Als God de hemel opent – door ds. Hans Eschbach

15 mei 2012

Het intrigeert mij al jaren: hoe komt het toch, dat de wereldwijde kerk groeit als kool, behalve in West Europa, c.q. in Nederland? Het lijkt wel of we onder een soort glazen kaasstolp leven. De zegen stroom langs de buitenkant naar elders. Af en toe lekt er een druppeltje naar binnen. Maar hier is het […]

James Kennedy over de publieke rol van de kerk

11 mei 2012

Evenals in Amerika, thuisland van historicus James Kennedy, speelt religie in Nederland een rol in de vormgeving van maatschappelijke instellingen en ideeën. Wat is de rol van de kerken in dat publieke domein? Door wetswijzigingen en kerkverlating hebben ze de afgelopen anderhalve eeuw afstand moeten nemen van hun dominante positie in de samenleving en hun […]

Een open brief aan (s)prekers, hoorders; aan kerkenraden | van kadmosb

6 februari 2012

Lectori Salutem Samen met een kring las ik ‘Marginaal en missionair, kleine theologie voor een krimpende kerk’ van Wim Dekker  (Zoetermeer, 2011). We kwamen 3 maal bijeen. Tijdens die avonden spraken we over: de problematiek die Dekker aansnijdt (deel 1 van het boek), de oplossingsrichtingen die hij wijst (deel 2) en hoe stamelend verder (deel […]

De hartslag van het leven – door dr. A.J. Plaisier

3 februari 2012

Op de afgelopen vergadering van de generale synode werd ruim de tijd genomen om de visienota te bespreken. Na een finale redactie is deze in januari op de mat van de gemeenten gevallen. Bij deze een poging die in 500 woorden weer te geven. Vooraf: deze visienota is vooral bedoeld als handreiking voor de plaatselijke gemeenten […]

De hartslag van het leven – door dr. Bert de Leede

30 januari 2012

Waar het op aankomt, is dat de kerk weet dat de liefde van de Heer haar hart is, dat ze dat op de goede plek heeft en beseft dat een regelmatige hartslag voorwaarde is om het als kerk uit te houden in de barre tegenwind. In november verscheen het concept van de tweede visienota van […]

De hartslag van het leven – door Janneke Nijboer

27 januari 2012

Wat inspireert mij uit de visienota? is de insteek voor deze column. Inspiratie ontspringt daar waar mijn hart geraakt wordt, waar het hart overslaat van blijdschap, herkenning, meeleven, ontferming… Het gaat in deze column over mijn persoonlijke verhaal. Wie ben ik? Waar in het visiestuk slaat mijn hart over en begint mijn inspiratie? Ik zal […]

Stellingen bij Deel III van ‘Marginaal en missionair’‘ van Wim Dekker | door kadmosb

4 januari 2012

Eerder besprak ik het prachtige ‘Marginaal en missionair, Kleine theologie voor een krimpende kerk’ van Wim Dekker. In onze gemeente hebben we een studiekring over dit boek opgedeeld in drie delen: – avond 1 – Probleemstelling – Hoofdstukken 1  t/m 5; – avond 2 – Oplossingsrichtingen – Hoofdstukken 6 t/m 8 (en facultatief hoofdstuk 9); […]

Van voorganger tot voorbijganger – door Marjolijn de Waal

19 december 2011

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit opiniërend magazine voor de Protestants Nederland Woord & Dienst, december 2012. Wat gebeurt er als predikanten met emeritaat gaan of hun ambt neerleggen? Kunnen ze blijven wonen in hun laatste gemeente? Of moeten ze verhuizen om hun opvolger ruimte te geven? Voor bijna alle mensen is een thuis […]

Kerksluiting vooral een groepsproces? – door Mr. drs. J.C. Schaap

9 december 2011

De komende tien jaar zullen er in Nederland circa 1100 kerkgebouwen gesloten worden. Dat is 110 sluitingen per jaar, oftewel: ruim twee sluitingen per week. Het gaat dan over 25% van alle huidige kerkgebouwen. Veel betrokkenen zullen dan dit handboek Meer dan hout en steen willen raadplegen. Een boek dat een soort coproductie is van […]