Jezus

Recensie Jezus – Shusaku Endo

15 mei 2019

Bep van Muilekom is bekend als auteur van het boek Kinderen van de chaos. Zij schreef onderstaande recensie over het boek Jezus van Shusaku Endo.

Een nieuw graf

20 april 2019

En hij legde het lichaam in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. Het was de voorbereidingsdag, de sabbat was bijna aangebroken.

‘Dit boek verdient méér dan gewone aandacht’

14 september 2018

Het Friesch Dagblad heeft zaterdag 8 september een recensie over ‘Jezus. Het verhaal van een leven’ van auteur Shusaku Endo geplaatst: ‘Dit boek verdient méér dan gewone aandacht’.

Een vreemde bekende: de hogepriester

3 september 2018

Deze maand is er een oplage van het tijdschrift ‘Schrift’ over de hogepriester verschenen. Wij willen u graag alvast een stukje uit het Schrift laten lezen.

‘Ben ik te naïef over de Islam?’ – Bernhard Reitsma reageert op lezerscommentaar

27 november 2017

Bernhard Reitsma gaat in dit artikel in op een aantal reacties op zijn boek Kwetsbare liefde waarin hij ingaat op de verhouding tussen christendom en islam.

De Bijbel is voor iedereen leesbaar

30 augustus 2017

De Bijbel is bedoeld om door alle mensen gelezen te worden. Dat lijkt een open deur intrappen, maar toch ziet het er naar uit dat de Bijbel in Nederland steeds meer een gesloten boek aan het worden is. In de helft van alle huizen is er een aanwezig. Maar één op de acht Nederlanders leest er ook regelmatig in. En dat terwijl één op de vier zichzelf christen noemt. Degenen die wel in de Bijbel lezen voelen zich er vaak onzeker over. ‘Je kunt een tekst op zoveel verschillende manieren uitleggen, hoe weet ik nou of ik het goed begrijp?’ ‘Ik heb er voor mezelf wel wat aan, maar als iemand anders tot heel andere inzichten komt, dan kan dat natuurlijk ook. Ik heb de waarheid niet in mijn broekzak.’

Tijs van den Brink, Paul Visser en Anne Dijk over kritiek op religie

8 december 2016

EO-presentator Tijs van den Brink en dominee Paul Visser schreven allebei een brief aan Jeroen Pauw. De strekking: stop met te makkelijke kritiek op het christendom. Veel christenen in Nederland vinden dat zij door de opkomst van de islam onterecht in de hoek worden gezet. Bijvoorbeeld bij de discussie over bijzonder onderwijs die is vastgelegd in artikel 23 van […]

Dag 14: De Messias in Psalm 8

12 december 2015

Er zijn veel Psalmen in de Bijbel die verwijzen naar de komst van de Messias. Zo ook Psalm 8, waar in vers 3 staat: Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. (NBV) Jezus zelf haalt deze tekst later aan als […]

Hoop ten tijde van bezetting

21 oktober 2015

Mitri Raheb presenteert in zijn boek Geloven onder bezetting een vernieuwend theologisch perspectief. Als Palestijns christen leest hij de Bijbel en probeert hij de geschiedenis te duiden. Het gebied waar hij uit afkomstig is, heeft door de eeuwen heen altijd geleefd onder vreemde heerschappij. Deze constante overheersing heeft een verstrekkende invloed op het geloof van […]

Het geding om de historiciteit van Jezus – Edward van der Kaaij in perspectief

18 juni 2015

In het nieuwste nummer van het Nederlands Theologisch Tijdschrijft verscheen onderstaand artikel van Bert Jan Lietaert Peerbolte. U kunt hier het eerste gedeelte lezen, het volledige artikel is als pdf te downloaden voor € 3,25.   Het geding om de historiciteit van Jezus – Edward van der Kaaij in perspectief In diverse kerkelijke en andere […]

Paulus lijdt schipbreuk voor de kust van Malta – met Paulusspel (Handelingen 27)

16 juni 2015

Handelingen 27 is het schriftgedeelte waarop het Paulusspel in het hart van het zomernummer ‘De reis van je leven’ van Woord & Dienst is gebaseerd. Het is het verhaal van de schipbreuk van Paulus voor de kust van Malta. Reis door de nacht Paulus is op reis naar de keizer in Rome bij wie hij in […]

Een nieuwe bemoediging van Gerry Velema – over ‘Bidden bij Bethesda’ van Joni (video)

12 juni 2015

  ‘Stortbakken uit de hel’ – zo noemt Joni Eareckson-Tada de chemokuren die ze moest ondergaan om de borstkanker waar ze aan leed te bestrijden. Ze schrijft erover in haar boek Bidden bij Bethesda. Omgaan met ziekte en pijn als genezing uitblijft. Gerry Velema spreekt in dit bemoedigende filmpje over situaties als deze en hoe […]

Een Joodse rabbi met ‘schmiga’

16 maart 2015

Jezus als rabbi met ‘schmiga’. Henk Stoorvogel legt uit.

Volgen in het ritme van de rabbi

13 maart 2015

Het nieuwe boek van Henk Stoorvogel: ‘Jezus leven. Volgen in het ritme van de Rabbi’