‘Ik ken niemand meer, alleen onze lieve Heer. Ik hoop toch zo dat Hij mij kent.’ – Vanuit de bijbelkring in het verpleeghuis

13 oktober 2015

Origineel, vrijmoedig en aandachtig de Bijbel lezen – dat doen de deelnemers aan de bijbelkring in het verpleeghuis. Ze zorgen voor prachtige associaties en nieuwe duidingen, en bieden zo inspiratie om de Bijbel anders te lezen. Het leidde tot de prachtige bundel Al mijn dromen staan in de Bijbel. Verrassende gesprekken in het verpleeghuis. Hieronder een van de bijdragen.

 

Al mijn dromen staan in de Bijbel

Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien. En oude mensen droomgezichten.
Handelingen 2:17

Op de eerste bladzijde van de Bijbel wordt al gedroomd. Uit de diepe slaap – en een rib – van Adam komt Eva tot leven. Bijna op de laatste bladzijde ziet Johannes ‘Jeruzalem, zoals het in Gods dromen vanouds moet zijn geweest’ (Liedboek 766:1).

De hele Bijbel door wordt er gedroomd. Jozef, de meesterdromer uit Genesis, en zijn naamgenoot, de vader van Jezus, ze dromen voluit.

‘Al mijn dromen staan in de Bijbel’, mijmert iemand hardop.

We gaan vertellen wat wij dromen, wat wij ten diepste hopen en verlangen voor nu en voor later. Het is even stil, maar dan komt het gesprek op gang: ‘Je kunt echt heimwee in het voren
hebben…’ zegt iemand.
‘Ik wil weer kind zijn. Toen die vreselijke oorlog voorbij was en ik een kind was dat vast en zeker geloofde dat de wereld alleen maar beter ging worden. Ik zou zo graag weer zo kunnen leven’, zegt een vrijwilliger van eind vijftig.
Een trouwe deelneemster aan de groep zegt bedrukt: ‘Ik sjouw maar alleen rond in dit leven, ik droom nog steeds van een beste vriendin.’
‘Ik durf niet goed te dromen’, zegt een hartelijke, opgewekte vrouw eerlijk, ‘zeker niet voor de hele wereld, maar ik wil het wel. Ik wil eigenlijk zo graag dat iedereen goed met elkaar verbonden is.’
‘Ik geloof dat we de hemel op aarde moeten maken. Ik doe mijn best en ik hoop dat het lukt’, zegt een andere dame gedecideerd.
Haar buurman heeft zijn antwoord al klaar: ‘Ik ben bang dat dat niet lukt, mevrouw. Daarom hoop ik dat God hierna iets beters maakt voor alle mensen die in een hel op aarde hebben geleefd.’
‘Ik droom en ik bid – dat is voor mij bijna hetzelfde – dat de afbraak stopt in de kerk, dat mensen positief gaan geloven in de levende Heer’, zegt een bezorgde man. ‘Ik droom dat mensen uit alle wereldstreken en religies elkaar vinden en verstaan.’
‘Mijn droom is veel kleiner’, vertelt een dappere mevrouw op de valreep. ‘Ik droom dat mijn dochter thuiskomt.’

Oude mensen zien droomgezichten. Veel dromen worden vrijmoedig verteld en aandachtig gehoord tijdens de kring.
‘We lezen de Bijbel naar onze eigen aard’, concludeert iemand, ‘en daarmee is de Bijbel steeds dikker geworden.’

Een nieuwe bewoonster krijgt het laatste woord: ‘Ik heb geen kinderen, geen familie meer. Ik ken niemand meer, alleen onze lieve Heer. Ik hoop toch zo dat Hij mij kent.’

 

al mijn dromen nieuw omslag 140 pix

 

Categorieën