Ik blijf van hem dromen

18 oktober 2019

Titel

Wanneer Hij van zijn wolk stapt
en tot de mensheid spreekt:
‘Ik ben Jezus en zal jullie redden,’
zullen voorbijgangers denken:
‘Weer zo’n krankzinnige. De dochter
van die en die had die ziekte ook.’

Al tracht Hij door wonderen hen
te overtuigen. Ze zullen zeggen:
‘Dat kan die goochelaar uit de
Dwarsstraat ook, maar dan met zo’n
konijn en een doorgezaagde vrouw.’

Ze zullen hun blik afwenden, en in de
etalages van warenhuizen naar poppen
kijken, die de laatste mode dragen.

Al schreeuwde Hij Jezus te zijn,
smeekte Hij ze Hem te geloven,
het blauwe zwaailicht zal de broeders
met hun kalmeringsmiddel aankondigen.

Voor in de ambulance praten ze
over de Napoleon die ze een uur
geleden in een dwangbuis regen.

Lernert Engelbert


ik blijf van hem dromen gedichten over ezus

Een gedicht uit de nieuwe bundel Ik blijf van hem dromen, samengesteld door Jan de Bas en Arie Bijl. De gedichten in deze bloemlezing gaan over het leven en de betekenis van Jezus. Ze handelen onder andere over advent, Jezus’ optreden en zijn verschijningen. Door de gekozen indeling is deze bundel ook heel geschikt voor wie regelmatig voorgaat in een kerkdienst of viering.

De indeling is als volgt: Advent; De twaalfjarige Jezus; Zijn optreden; Zijn lijden; Zijn opstanding; Hemelvaart, verschijningen en wederkomst en Inspiratie en ontmoeting.

Verkrijgbaar als paperback en als e-book.

Categorieën