Homiletiek

Het emotionele levensverhaal van John Lapré

4 september 2018

Auteur John Lapré maakte mee hoe hij vanwege zijn geaardheid ‘uit de kast gedwongen werd’ en vervolgens totaal geïsoleerd kwam te staan met zijn vragen rond geloof, kerk en acceptatie van seksuele diversiteit. Lees hier het emotionele verhaal van John.

Het waagstuk van de preek

15 maart 2016

Negentien predikanten uit zes kerkgenootschappen laten zich in het nieuwe boek Predikant in de praktijk in hun hart kijken over vragen als: Wat motiveert u? Waar ligt u wakker van? Bent u persoonlijk in de preek? Dit boek wil voorgangers inspireren door uitwisseling van ervaringen en ideeën. Tegelijkertijd leren hoorders van preken meer over de […]

Heeft de preek zijn langste tijd gehad?

14 maart 2016

Negentien predikanten uit zes kerkgenootschappen laten zich in het nieuwe boek Predikant in de praktijk in hun hart kijken over vragen als: Wat motiveert u? Waar ligt u wakker van? Bent u persoonlijk in de preek? Dit boek wil voorgangers inspireren door uitwisseling van ervaringen en ideeën. Tegelijkertijd leren hoorders van preken meer over de […]

Dag 20: Advent met Maleachi

18 december 2015

Een bekende adventstekst uit het Oude Testament is de tekst uit Maleachi 3 vers 1: Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen. (NBG) […]

Derde advent: Goed nieuws in een donderpreek

13 december 2015

Op de derde Adventszondag een handreiking voor een adventspreek uit De Eerste Dag, handreiking bij de jaarorde.   Goed nieuws, adderengebroed! Bij Sefanja 3,14-20 en Lucas 3,7-18 Er klinkt twee keer ‘goed nieuws’ (Luc. 3,18) op uit de lezingen voor deze derde zondag van de Advent. Maar waarom klinkt het evangelie bij monde van Johannes […]

Dag 7: Preekschets bij de Tweede Adventszondag

5 december 2015

In de Adventstijd wordt er veel gepreekt over bekende Bijbelgedeelten. Vandaag een preekschets bij een wat minder bekend Bijbelgedeelte: een preekschets van ds. D. de Jong over Sefanja 2 vers 14b en 15a. Tweede adventszondag Sefanja 2:14b, 15a Een stem zal door het venster zingen, puin zal op de drempel liggen, want het cederwerk is […]

Preken over de Heidelbergse Catechismus

10 maart 2015

Volgende maand verschijnt het nieuwe boek Goed gelovig. Een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs. Het komt tot stand onder redactie van M.C. Batenburg, J. Groenleer, T. Jacobs, W. Markus en W. Verboom. In dit filmpje vertelt Marco Batenburg meer over de inhoud en de opzet van het boek.

5 vragen aan… auteur René van der Rijst

28 januari 2015

Van René van der Rijst verschijnt deze week het nieuwe boek De uitzaaiing van het Woord. Homiletiek in het spoor van Derrida. We stelden de auteur de volgende 5 vragen.     1. Uw boek in één zin: Een filosofische doordenking van de relatie tussen taal en werkelijkheid, toegepast op preken. 2. Hoe helpt uw […]

In vertrouwen opstaan en gaan

15 augustus 2014

Viermaal per jaar verschijnt tijdschrift De Eerste Dag dat op grote schaal wordt gebruikt voor de voorbereiding op de wekelijkse eredienst. Zo verscheen onlangs het herfstnummer van De Eerste Dag. Waardevol voor de voorgangers en kerkmusici in parochies en gemeenten die het Oecumenisch Leesrooster dan wel het Gemeenschappelijk leesrooster volgen, maar ook ideaal voor wie het r.k.- […]

Preken, een hoopvol woord spreken

18 oktober 2013

Dr. Theo Pleizier hield tijdens de studiedag naar aanleiding van het boek Horen naar de stem van God van prof. dr. Kees de Ruijter een lezing. U kunt de integrale tekst hieronder nalezen.  Horen naar de stem van God heb ik gelezen als een hoopvol boek. De Ruijter brengt ons met zijn boek niet terug naar […]

De Postille met pensioen

20 september 2013

In 1947 verscheen de Laatste Postille, uit het nagelaten werk van dr. J. Koopmans gekozen en ingeleid door dr. K.H. Miskotte. Eerder waren de Kleine Postille en de Nieuwe Postille van Koopmans’ eigen hand uitgekomen, respectievelijk in 1938 en 1940. Het woord ‘Postille’ komt uit het Latijn. Het is ontleend aan een uitdrukking die in […]

Een derde weg in de homiletiek

17 september 2013

Preken mag weer. Even leek het er op dat we die tijd gehad hadden. Eind vorige eeuw stond immers de toespraak als monoloog onder zware druk. Maar inmiddels is dat ook weer verleden tijd. We hangen aan de lippen van Paus Franciscus en Barack Obama, we kijken naar The King’s speech en we downloaden massaal […]

Preken in een ontmoeting van hart tot hart

16 september 2013

Heerlijk als je tijdens een dienst het gevoel hebt ‘God is heel dichtbij en dit gaat echt over onze wereld’. Maar waarom is het soms ook zo anders? Kees de Ruijter, hoogleraar homiletiek (preekkunde), werkt al meer dan twintig jaar aan de TU in Kampen met aankomende predikanten. Uiterst betrokken en met een groot verlangen […]