God

Dementiedominee Tim van Iersel over zijn ervaring met ‘bezielde lichamen’

14 oktober 2019

Tim van Iersel is predikant voor mensen met dementie. Hij begrijpt de ellende en pijn, ook van familieleden, maar ervaart ook iets anders: ‘Soms voelt het bij elkaar aanwezig zijn waardevoller dan dat je een goed gesprek voert.’

De bevrijdende, bewustzijnsverruimende boodschap van ‘Het Christus mysterie’

9 oktober 2019

“Rohr vertelt eigenlijk niets nieuws, maar laat zijn licht schijnen over het oude, vertrouwde verhaal – zodat het is alsof je het voor het eerst hoort, weer ziet met de verwonderde en nieuwsgierige ogen van een kind.”

Nikolaas Sintobin leest voor uit Wat deed God voor Hij de wereld schiep?

1 oktober 2019

Wat deed God voor Hij de wereld schiep? geeft je met 52 vragen en antwoorden een overzicht van de inhoud van het christelijk geloof. Beluister hier een fragment uit het boek en lees mee.

Nikolaas Sintobin over Wat deed God voor Hij de wereld schiep

24 september 2019

Wat deed God voor Hij de wereld schiep geeft je met 52 vragen en antwoorden een overzicht van de inhoud van het christelijk geloof. Bekijk hier het filmpje van de auteur over zijn beweegredenen om dit boek te schrijven en bekijk ook het leesfragment, hoofdstuk 27.

‘God heeft niet alleen zichtbare dingen geschapen’

3 juli 2019

Lees hier de toespraak van Jakob van Bruggen tijdens de studiedag over het boek Theologie van het Nieuwe Testament op 21 juni 2019.

Voor een onbeduidende bloem, eenzaam bloeiend in het wild

4 mei 2019

Geneviève Waldmann over de toneelstukken Een klein leven en Het Hout, en over het boek Het huis voor ongewenste meisjes.

Het bidden van de kruisweg is meer dan een geloofsoefening.

11 april 2019

Het kan goed en indrukwekkend zijn om de kruisweg langs de 14 staties in een kerk te doen zoals het hoort. Vaak is het wat formeel, als iets wat nou eenmaal zo gaat volgens vaste regels en rituelen die we volgen. Met nauwelijks tijd en ruimte voor persoonlijk gebed en wat stilte.

Boekpresentatie Wandelen naar wijsheid

10 april 2019

Bezoek de boekpresentatie van het nieuwe boek Wandelen naar wijsheid door Thomas Hontelez over pelgrimeren.

Interview met … C.F. ter Horst over boek Pater Frans van der Lugt

6 april 2019

In dit interview vertelt Cilia ter Horst over het boek van Pater Frans van der Lugt, Wie ben jij, o liefde waarvoor zij de vertaling verzorgde.

Nieuwe titels in april

1 april 2019

Hieronder een overzicht van de nieuwste boeken in april.

Een vreemde bekende: de hogepriester

3 september 2018

Deze maand is er een oplage van het tijdschrift ‘Schrift’ over de hogepriester verschenen. Wij willen u graag alvast een stukje uit het Schrift laten lezen.

Een goede God

5 juli 2018

Jan Hoek laat je in zijn boek Grote God, wij loven U doordenken over Gods eigenschappen. Lees hieronder meer over de de goedheid van God. Gods goedheid ligt ten grondslag aan alle menselijke geluk maar Gods goedheid is meer dan geluk. Het is geen kracht die ervoor zorgt dat ons niets kwaads overkomt. Integendeel. Onze […]

Nieuw licht op goddelijke drie-eenheid

18 december 2017

Wat als de verandering van ons Godsbeeld de kracht heeft om alles te veranderen? Richard Rohr werpt een nieuw licht op de goddelijke drie-eenheid.

De ontheiliging van God

18 december 2017

Bij wat als heilig beschouwd wordt huiver ik. Want is dat wat als heilig beschouwd wordt ook daadwerkelijk heilig? Wat is heilig?

De God die danst – door Tomáš Halík

16 mei 2017

In deze tijd kunnen we pas in de diepe menselijke ervaring van de liefde de betekenis van het woord ‘God’ echt volledig begrijpen.