Geloof

Van voorganger tot voorbijganger – door Marjolijn de Waal

19 december 2011

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit opiniërend magazine voor de Protestants Nederland Woord & Dienst, december 2012. Wat gebeurt er als predikanten met emeritaat gaan of hun ambt neerleggen? Kunnen ze blijven wonen in hun laatste gemeente? Of moeten ze verhuizen om hun opvolger ruimte te geven? Voor bijna alle mensen is een thuis […]

Handreiking voor het groepsgesprek en voor zelfstudie: vragen bij Hoe worden de doden opgewekt? d- oor dr. Harmen U. de Vries

16 december 2011

In dit artikel treft u gespreksvragen aan bij mijn boek Hoe worden de doden opgewekt. Over de contouren van het opstandingsbestaan. Onderstaande vragen zijn zo opgesteld dat ze u bij de hand nemen om van elk hoofdstuk de essentiële thema’s (uitgezonderd enkele specifieke theologische punten) te doordenken. De vragen volgen in grote lijnen de structuur van de […]

Hoe worden de doden opgewekt? Een genegeerde vraag met verrassende antwoorden – door dr. Harmen de Vries

12 december 2011

Het mag op zijn minst opmerkelijk worden genoemd dat in protestantse kerken in Nederland de opstanding niet zelden wordt vergeestelijkt. Wanneer Nico ter Linden rond Pasen2011 ineen vraaggesprek in het NRC zijn visie op de opstanding van Jezus geeft, dan horen we (opnieuw) dat Jezus niet is opgestaan, in ieder geval niet lichamelijk. Zo uitgesproken […]

OVER TIJD EN EEUWIGHEID – door prof. dr. Gerard Dekker

12 december 2011

Hieronder de inleiding van de maand december en twee dagteksten van Bonhoeffer.

Secularisatie of woede? De onderliggende gedachtegang bij beperking van godsdienstvrijheid – door Lody van de Kamp

9 december 2011

De afgelopen maanden, tijdens al die gesprekken rond het ritueel slachten, kwam steeds die ene vraag naar boven. Wat zit er nu precies achter die gedrevenheid van al die voorstemmers voor een verbod op ritueel slachten? Honderdzestien van de honderdvijftig Tweede Kamerleden kiezen uiteindelijk voor het korten van burgers op hun rechten van godsdienstvrijheid. Is […]

Sinterklaas en het referentiekader van de hoorder: wat de gerichtheid op het zelf betekent voor kerk en geloof – door Hanneke Schaap-Jonker

7 december 2011

Sint, Sint, Sinterklaas Makkers, staakt uw wild geraas De zorgen aan de kant Sint is in het land. De periode rond 5 december is altijd weer een leerzame tijd. Het geloof dat aan de goedheiligman gehecht wordt of niet meer, de liturgie rond Sinterklaas, en de psychologische functies van dit feest geven soms een verrassend […]

Lex Boot over het Handboek christelijke meditatie

1 december 2011

Lex Boot, auteur van het onlangs verschenen boek Handboek christelijke meditatie, over wat christelijke meditatie inhoudt. Meer informatie Voor meer informatie over het Handboek christelijke meditatie, klik hier.

Andries Knevel praat met Bonhoeffer-kenner prof. dr. Gerard Dekker

30 november 2011

Dietrich Bonhoeffer is een theoloog die veel mensen fascineert. Aanvankelijk in de jaren ’60 vooral theologen aan de linker kant van het politieke spectrum, tegenwoordig wordt hij veel gelezen in orthodox-protestantse kring. Prof. dr. Gerard Dekker, oud hoogleraar aan de VU stelde uit de werken van Bonhoeffer een thematisch dagboek samen dat onlangs verscheen. Andries […]

Dokus

30 november 2011

Start de maand december met een cartoon van Dokus: (uit: de Dokus Scheurkalender, prachtig decembercadeau!)

Demente oudere past niet in het dominante mensbeeld

30 november 2011

Geestelijk verzorger Rieke Mes schreef het boek Hoe kom ik thuis. Geestelijke verzorging voor mensen met dementie: een zielzorgconcept. Dementie vraagt namelijk om een doordacht zorgconcept in het pastoraat. Volgens Rieke Mes is de zorg in vorm en beleid gestructureerd naar het dominante liberale mensbeeld dat in onze maatschappij alomtegenwoordig is. Autonomie is het kernwoord van […]

Interview met ds. Bert Karel Foppen en drs. Leantine Dekker

25 november 2011

In deze video een interview met ds. Bert Karel Foppen en drs. Leantine Dekker naar aanleiding van de Geloofscursus ‘Geloven met het hart‘ waarvan onlangs het eerste deel met bijbehorende handleiding verscheen bij Uitgeverij Boekencentrum. De geloofscursus kwam tot stand in samenwerking met IZB.

Stellingen bij Deel II van ‘’Marginaal en missionair’‘ van Wim Dekker | door kadmosb

18 november 2011

In Deel II van zijn boek ‘Marginaal en missionair’ sluit Wim Dekker zijn probleemstelling af en opent hij de discussie over oplossingsrichtingen die zich met name centreren rond de prediking. Voor een studiekring in onze gemeente heb ik een aantal stellingen gemaakt over Deel II van dit boek. Wellicht kunnen ook andere studiekringen daar hun voordeel mee doen.

Het beste komt nog – door Dien de Haan

16 november 2011

Op 12 november presenteerde Dien de Haan haar dagboek Lees maar, er staat meer dan er staat, mee ter ere van haar 77e verjaardag. Lees hier meer over haar verlangen om dit dagboek te schrijven. Ik voel me een beetje als Hanna, toen die met haar zoontje Samuël bij de priester Eli kwam, en zei: […]

Gebeurt het Heilige nog? En waar? – door Theo Pleizier

14 november 2011

Een theologische peiling aan de hand van het nieuwe boek van Gerrit Immink. De grote zaal op Hydepark zat op vrijdagmiddag 30 september helemaal vol. Wie er nog bij had gewild, stond op een wachtlijst. Iets wat nog maar zelden voorkomt bij een studiemiddag rond een nieuw verschenen theologisch boek, gebeurde rond de publicatie van […]

Terugverend vermogen – door Anne Westerduin

7 november 2011

Anne Westerduin kreeg een aantal jaren geleden een ernstig auto-ongeluk. Ze schreef hierover het boek Koop bloemen. Hoe je voordeel haalt uit tegenslag. Een tijdje terug stond er een artikel in Trouw waarin een man vertelde dat hij een van de inzittenden was geweest van het vliegtuig dat in 2009 een noodlanding maakte op de […]