Geloof

De zichtbare gestalte van de gemeenschap als geschenk van God – – Spiritualität im Lebenspraxis door Dick Lammers

19 maart 2012

‘Het is voor de christen niet vanzelfsprekend dat hij onder christenen mag leven.’ Zondagmorgen. Het oude turfstenen kerkgebouw, knus gelegen aan de Ring van een Zeeuws dorp ontwaakt, rekt zich uit en opent zijn deuren zoals ze dat wekelijks twee maal doet. De kerk ligt pal in het centrum, haar ranke torenspits wijst omhoog naar […]

Het zij je vergeven… – Spiritualität im Lebenspraxis door Dick Lammers

12 maart 2012

Bonhoeffer wees zijn studenten in Zingst en Finkenwalde er bijtijds en beslist op dat de avondmaals-vieringen een echte verzoening onder de broeders veronderstelde. ‘En hij zei ook – tot verrassing van de meesten – dat men privé te biechten kon gaan bij een broeder of bij hem zelf,’ schrijft Dietrichs studievriend en latere biograaf Eberhard […]

In gebeden opdragen en gedenken – Spiritualität im Lebenspraxis door Dick Lammers

7 maart 2012

‘Mijn liefste Dietrich, elke morgen om zes uur, als we samen onze handen vouwen, weten we dat we een groot vertrouwen mogen hebben tot elkaar en nog ver, ver daaroverheen, toch? En dan kun je ook niet meer verdrietig zijn.’  Mei 1943. Bovenstaand fragment is afkomstig uit een van de brieven die Maria von Wede-meyer […]

Pascal als gelovend denker

29 februari 2012

Ik weet niet of Bonhoeffer Pascal heeft gekend, maar in zijn terminologie zou hij zeker niet – zoals Rudi te Velde doet – ‘Pascal als regiligieus denker’ hebben gekenschetst. In de context van vandaag schijnt religieus echter nog meer in te zijn dan toen en als Te Velde in zijn inleiding een religieus denker definieert als “de […]

Drs. P.L. de Jong over Door vreemd gebied

27 februari 2012

Kerken weten weinig raad met pastoraat bij occulte belasting – door Dr. Mart-Jan Paul

24 februari 2012

In onze cultuur is de laatste decennia een grote openheid ontstaan ten opzichte van het paranormale en de oosterse godsdiensten. Het is spannend om contact te leggen met een ‘hogere wereld’ en geesten op te roepen. Spannend, totdat de negatieve gevolgen zich melden en mensen tevergeefs proberen van de problemen af te komen. Steeds vaker […]

Verrassend oude papieren – door Marten de Vries

22 februari 2012

Op 10 februari verscheen op Theoblogie de eerste bijdrage – van Marten de Vries – over het boek Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen. De tweede bijdrage was van Gert-Jan Segers. Nu opnieuw een stuk van Marten de Vries. Het boek Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen laat zich lezen als een vierde […]

Een open brief aan (s)prekers, hoorders; aan kerkenraden | van kadmosb

6 februari 2012

Lectori Salutem Samen met een kring las ik ‘Marginaal en missionair, kleine theologie voor een krimpende kerk’ van Wim Dekker  (Zoetermeer, 2011). We kwamen 3 maal bijeen. Tijdens die avonden spraken we over: de problematiek die Dekker aansnijdt (deel 1 van het boek), de oplossingsrichtingen die hij wijst (deel 2) en hoe stamelend verder (deel […]

Christelijke kernwaarden tegen de achtergrond van de islam

3 februari 2012

Gert-Jan Segers over de christenen en moslims.

Stellingen bij Deel III van ‘Marginaal en missionair’‘ van Wim Dekker | door kadmosb

4 januari 2012

Eerder besprak ik het prachtige ‘Marginaal en missionair, Kleine theologie voor een krimpende kerk’ van Wim Dekker. In onze gemeente hebben we een studiekring over dit boek opgedeeld in drie delen: – avond 1 – Probleemstelling – Hoofdstukken 1  t/m 5; – avond 2 – Oplossingsrichtingen – Hoofdstukken 6 t/m 8 (en facultatief hoofdstuk 9); […]

Bijbelteksten als troost en steun – door dr. B. Siertsema

3 januari 2012

Bijbelteksten komen tot leven als ze worden aangehaald bij grens-ervaringen. Het verblijf in concentratiekampen is zo’n situatie waarin de Bijbel bron van troost kan worden of de onmacht verwoordt, als woorden tekortschieten.

Tegels & Screensavers, een vernieuwende kennismaking met geloven

3 januari 2012

Tegels & Screensavers is het derde deel in de Basiscursus Geloven van Peter Hendriks en nu precies een jaar op de markt. Wat onderscheidt dit boekje van de vorige twee delen? Dominee Hendriks legt het uit. “In de Basiscursus Geloven wil ik mensen (opnieuw) kennis laten maken met geloven. In het eerste deel Ontmoetingen met […]

Maria – kerstverhaal door André F. Troost, illustratie Willeke Brouwer

23 december 2011

Een van de kerstverhalen uit de kinderbijbel Alle mensen wordt in dit artikel uitgelicht door de auteurs.

Overal zit wel een barst in – kerstblog door Dien de Haan

19 december 2011

Hoeveel predikanten, kerken, evangelisatiecommissies, kerk- en dagbladredacties  zouden er jaarlijks hun hoofd breken over de vraag: wat doen we dit jaar met Kerst? Wat kiezen we voor thema? Voor de preek, de volkskerstzang, de dienst, het kerstnummer? Kunnen we wat bijzonders bedenken? Ik heb daar zelf ook jaren aan meegedaan. Soms zei dan iemand: moeten […]

Hopen op een wereld voorbij het kwaad – door Evelien de Nooijer

19 december 2011

Deze blog is met toestemming overgenomen van de weblog Over Boeken, enzo… Wij bedanken Evelien de Nooijer hartelijk voor haar medewerking. Filosoof en theoloog Arjan Markus vraagt zich af of het nog wel mogelijk is om, anno 2011 en volledig meedraaiend in onze westerse maatschappij,  te geloven in een persoonlijke God. Een boeiende vraag, vind […]