Geloof

Een open brief aan (s)prekers, hoorders; aan kerkenraden | van kadmosb

6 februari 2012

Lectori Salutem Samen met een kring las ik ‘Marginaal en missionair, kleine theologie voor een krimpende kerk’ van Wim Dekker  (Zoetermeer, 2011). We kwamen 3 maal bijeen. Tijdens die avonden spraken we over: de problematiek die Dekker aansnijdt (deel 1 van het boek), de oplossingsrichtingen die hij wijst (deel 2) en hoe stamelend verder (deel […]

Christelijke kernwaarden tegen de achtergrond van de islam

3 februari 2012

Gert-Jan Segers over de christenen en moslims.

Stellingen bij Deel III van ‘Marginaal en missionair’‘ van Wim Dekker | door kadmosb

4 januari 2012

Eerder besprak ik het prachtige ‘Marginaal en missionair, Kleine theologie voor een krimpende kerk’ van Wim Dekker. In onze gemeente hebben we een studiekring over dit boek opgedeeld in drie delen: – avond 1 – Probleemstelling – Hoofdstukken 1  t/m 5; – avond 2 – Oplossingsrichtingen – Hoofdstukken 6 t/m 8 (en facultatief hoofdstuk 9); […]

Bijbelteksten als troost en steun – door dr. B. Siertsema

3 januari 2012

Bijbelteksten komen tot leven als ze worden aangehaald bij grens-ervaringen. Het verblijf in concentratiekampen is zo’n situatie waarin de Bijbel bron van troost kan worden of de onmacht verwoordt, als woorden tekortschieten.

Tegels & Screensavers, een vernieuwende kennismaking met geloven

3 januari 2012

Tegels & Screensavers is het derde deel in de Basiscursus Geloven van Peter Hendriks en nu precies een jaar op de markt. Wat onderscheidt dit boekje van de vorige twee delen? Dominee Hendriks legt het uit. “In de Basiscursus Geloven wil ik mensen (opnieuw) kennis laten maken met geloven. In het eerste deel Ontmoetingen met […]

Maria – kerstverhaal door André F. Troost, illustratie Willeke Brouwer

23 december 2011

Een van de kerstverhalen uit de kinderbijbel Alle mensen wordt in dit artikel uitgelicht door de auteurs.

Overal zit wel een barst in – kerstblog door Dien de Haan

19 december 2011

Hoeveel predikanten, kerken, evangelisatiecommissies, kerk- en dagbladredacties  zouden er jaarlijks hun hoofd breken over de vraag: wat doen we dit jaar met Kerst? Wat kiezen we voor thema? Voor de preek, de volkskerstzang, de dienst, het kerstnummer? Kunnen we wat bijzonders bedenken? Ik heb daar zelf ook jaren aan meegedaan. Soms zei dan iemand: moeten […]

Hopen op een wereld voorbij het kwaad – door Evelien de Nooijer

19 december 2011

Deze blog is met toestemming overgenomen van de weblog Over Boeken, enzo… Wij bedanken Evelien de Nooijer hartelijk voor haar medewerking. Filosoof en theoloog Arjan Markus vraagt zich af of het nog wel mogelijk is om, anno 2011 en volledig meedraaiend in onze westerse maatschappij,  te geloven in een persoonlijke God. Een boeiende vraag, vind […]

Van voorganger tot voorbijganger – door Marjolijn de Waal

19 december 2011

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit opiniërend magazine voor de Protestants Nederland Woord & Dienst, december 2012. Wat gebeurt er als predikanten met emeritaat gaan of hun ambt neerleggen? Kunnen ze blijven wonen in hun laatste gemeente? Of moeten ze verhuizen om hun opvolger ruimte te geven? Voor bijna alle mensen is een thuis […]

Handreiking voor het groepsgesprek en voor zelfstudie: vragen bij Hoe worden de doden opgewekt? d- oor dr. Harmen U. de Vries

16 december 2011

In dit artikel treft u gespreksvragen aan bij mijn boek Hoe worden de doden opgewekt. Over de contouren van het opstandingsbestaan. Onderstaande vragen zijn zo opgesteld dat ze u bij de hand nemen om van elk hoofdstuk de essentiële thema’s (uitgezonderd enkele specifieke theologische punten) te doordenken. De vragen volgen in grote lijnen de structuur van de […]

Hoe worden de doden opgewekt? Een genegeerde vraag met verrassende antwoorden – door dr. Harmen de Vries

12 december 2011

Het mag op zijn minst opmerkelijk worden genoemd dat in protestantse kerken in Nederland de opstanding niet zelden wordt vergeestelijkt. Wanneer Nico ter Linden rond Pasen2011 ineen vraaggesprek in het NRC zijn visie op de opstanding van Jezus geeft, dan horen we (opnieuw) dat Jezus niet is opgestaan, in ieder geval niet lichamelijk. Zo uitgesproken […]

OVER TIJD EN EEUWIGHEID – door prof. dr. Gerard Dekker

12 december 2011

Hieronder de inleiding van de maand december en twee dagteksten van Bonhoeffer.

Secularisatie of woede? De onderliggende gedachtegang bij beperking van godsdienstvrijheid – door Lody van de Kamp

9 december 2011

De afgelopen maanden, tijdens al die gesprekken rond het ritueel slachten, kwam steeds die ene vraag naar boven. Wat zit er nu precies achter die gedrevenheid van al die voorstemmers voor een verbod op ritueel slachten? Honderdzestien van de honderdvijftig Tweede Kamerleden kiezen uiteindelijk voor het korten van burgers op hun rechten van godsdienstvrijheid. Is […]

Sinterklaas en het referentiekader van de hoorder: wat de gerichtheid op het zelf betekent voor kerk en geloof – door Hanneke Schaap-Jonker

7 december 2011

Sint, Sint, Sinterklaas Makkers, staakt uw wild geraas De zorgen aan de kant Sint is in het land. De periode rond 5 december is altijd weer een leerzame tijd. Het geloof dat aan de goedheiligman gehecht wordt of niet meer, de liturgie rond Sinterklaas, en de psychologische functies van dit feest geven soms een verrassend […]

Lex Boot over het Handboek christelijke meditatie

1 december 2011

Lex Boot, auteur van het onlangs verschenen boek Handboek christelijke meditatie, over wat christelijke meditatie inhoudt. Meer informatie Voor meer informatie over het Handboek christelijke meditatie, klik hier.