Geloof

Overvloed en overgave

12 juni 2013

Vrijdag 7 juni werd het nieuwe boek van dr. Arjan Plaisier Overvloed en overgave gepresenteerd, een caleidoscopisch geloofsboek, waarin de hij u met nieuwe ogen naar het christelijk geloof laat kijken. Een aantal sprekers reageerde op de inhoud. Een aantal teksten kunt u op Theoblogie (na)lezen, vandaag de tekst van Regien Smit. Mijn vader zaliger […]

Waarom geen nieuwe lente?

11 juni 2013

Vrijdag 7 juni werd het nieuwe boek van dr. Arjan Plaisier Overvloed en overgave gepresenteerd, een caleidoscopisch geloofsboek, waarin de hij u met nieuwe ogen naar het christelijk geloof laat kijken. Een aantal sprekers reageerde op de inhoud. Een aantal teksten kunt u de komende week op Theoblogie (na)lezen. Vandaag de eerste tekst, Waarom geen nieuwe […]

Oproep: naar een nieuwe catechismus

27 mei 2013

Waarom zouden wij ons als theologen en predikanten inspannen voor een nieuwe catechismus? Met de Heidelberger hebben we er tenslotte eentje die eenzaam aan de top van de catechismus-literatuur staat: beproefd, vertrouwd, en veel becommentarieerd. Dat er regelmatig pogingen worden ondernomen om de actualiteit ervan opnieuw te verwoorden, is indicatie van een onderliggend probleem: de […]

Kerk moet leren omgaan met gescheiden gemeenteleden

14 november 2012

Vorige week verscheen het boek Toch gescheiden. Over de complexiteit van een gebroken huwelijk onder redactie van Piet Vergunst. Naar aanleiding van de verschijning schreef Vergunst onderstaand artikel. De toename van het aantal gebroken huwelijken betekent niet dat we in de kerk steeds beter leren omgaan met gescheiden gemeenteleden. Gewoonlijk horen we in de kerkelijke […]

Ritme als een antwoord op de haast

16 juli 2012

Alles lijkt grenzeloos. Werk loopt over in vrije tijd en andersom. Mobieltjes met een eindeloze rij mailtjes en tweets erin gaan mee naar bed. Winkels willen open op zondag. Maar hoeveel verlies aan sociale ritmiek kan een mens verdragen? Over die vraag schreef filosoof en arts Marli Huijer (1955) een boek: ‘Ritme. Op zoek naar […]

Geen gelijk maar wel geluk – door Evert van der Veen

3 juli 2012

De titel van Mijn gelijk en ons geluk is mooi gevonden en heeft al het nodige in zich om over na te denken. In feite zit de boodschap van dit boek daar al in opgesloten. Is pluraliteit een last of een lust? Soms louter een negatief gegeven waar een gemeente enorm onder gebukt gaat en […]

Eredienst of preek?

26 juni 2012

Vraag een rechtgeaarde protestant naar een dienst die hij recent heeft bijgewoond en de kans is groot dat er een reactie komt op de prediking. Ander benamingen zijn tegenwoordig ook goed mogelijk en laten iets van de sfeer van de gemeente zien: uitleg, verkondiging, overdenking, overweging. De kans dat er een opmerking wordt gemaakt over […]

Reisgids voor het heilige land

25 juni 2012

In dit artikel wordt het boek Israël en de Palestijnse gebieden toegelicht.

Verscheidenheid verrijkt – door dr. Piet Schelling

25 juni 2012

Het liefst zijn we als groep het met elkaar eens. Beslissingen zijn dan snel genomen. Van spanning is geen sprake. We hoeven geen rekening te houden met zogenaamde gevoeligheden. Nee, als iedereen hetzelfde denkt en beleeft en gelooft, dan is het leven gemakkelijk. Ook in de kerk. De praktijk is echter anders. Er zijn nauwelijks […]

Rolf Robbe over het Bijna-elke-dagboek voor mannen’

11 juni 2012

Rolf Robbe vertelt in deze video over zijn nieuwe dagboek Bijna-elke-dagboek voor mannen:

Geloven: hoe doe je dat? – door Evert van der Veen

8 juni 2012

Het is niet zo moeilijk om prachtige en theologisch verantwoorde boeken over geloven te vinden: dogmatisch of spiritueel, historisch of eigentijds, confessioneel of ruimdenkend. In alle genres is genoeg te vinden maar het bereikt slechts een deel van de gelovigen want voor de meesten mensen is het ‘te moeilijk’. Zij hebben meer behoefte aan praktische […]

Als God de hemel opent – door ds. Hans Eschbach

15 mei 2012

Het intrigeert mij al jaren: hoe komt het toch, dat de wereldwijde kerk groeit als kool, behalve in West Europa, c.q. in Nederland? Het lijkt wel of we onder een soort glazen kaasstolp leven. De zegen stroom langs de buitenkant naar elders. Af en toe lekt er een druppeltje naar binnen. Maar hier is het […]

Bijbel Tapes – door Dick Vos

14 mei 2012

De timing is prima. Precies in de week waarin Nederland onderdrukking gedenkt, massavernietiging, willekeur en machtsmisbruik, valt bij lezers van Trouw en EO Visie de CD Ester op de mat. Het complete bijbelboek in hoorspelvorm, woord voor woord volgens de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling – de eerste aflevering van De Bijbel Tapes verspreid over […]

James Kennedy over de publieke rol van de kerk

11 mei 2012

Evenals in Amerika, thuisland van historicus James Kennedy, speelt religie in Nederland een rol in de vormgeving van maatschappelijke instellingen en ideeën. Wat is de rol van de kerken in dat publieke domein? Door wetswijzigingen en kerkverlating hebben ze de afgelopen anderhalve eeuw afstand moeten nemen van hun dominante positie in de samenleving en hun […]

Stiltetip 3 van Mirjam van der Vegt: werken in de tuin

11 mei 2012

In deze video geeft Mirjam van der Vegt, auteur van Koester je hart. 40 stiltetips voor je leven haar derde stiltetip: Werken in de tuin. Dit is haar laatste stiltetip op Theoblogie. De eerste stiltetip (het kaarsmoment) kunt u hier bekijken, de tweede hier. En voor de andere 37 stiltetips (met praktische aanwijzingen e.d.) zie haar boek Koester je hart.