Ethiek

De situatie op Lesbos in verbinding met het boek van René Reuver, Van migrant tot naaste.

15 september 2020

Een leesfragment uit het boek Van migrant tot naaste van René Reuver. Verbonden aan de actuele situatie in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.

Godvergeten

16 september 2019

Tim van Iersel schreef het boek Godvergeten. Gedachten over God en geloof. Ds. H.G. de Graaff, predikant in Nieuwerbrug aan den Rijn, schreef een recensie voor Tijdschrift Lichtspoor die u hieronder kunt lezen. Omgang met mensen die lijden aan dementie vraagt van ons een innerlijke verandering De komende jaren zal de vergrijzing sterk toenemen en […]

Dieren eten

4 juli 2019

Kun je in deze tijd als christen nog wel dieren eten? Arnold Huijgen gaat in op deze actuele vraag.

Recensie Over muren heen

13 april 2019

Ds. Samuel Lee, schreef onderstaande recensie voor het boek Over muren heen van Lody van de Kamp & Oumaima Al Abdellaoui.

Interview met … C.F. ter Horst over boek Pater Frans van der Lugt

6 april 2019

In dit interview vertelt Cilia ter Horst over het boek van Pater Frans van der Lugt, Wie ben jij, o liefde waarvoor zij de vertaling verzorgde.

Messentrekkers bij de Nachtwacht

28 mei 2018

Op 14 september 1975 bracht de 38-jarige W.A. de R. uit Bloemendaal een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij doorkruiste de zalen met de 17-eeuwse Hollandse meesters, tot hij zaal 224 bereikte: daar hing de Nachtwacht, het wereldberoemde werk van Rembrandt. Zonder aarzeling liep hij er op af, trok een gekarteld tafelmes waarmee hij diepe krassen op het doek begon te maken, totdat […]

‘De evangeliën behoren tot de meest feministische literatuur’

26 januari 2018

Lucetta Scaraffia over vrouwenemancipatie in de Katholieke Kerk.

Reactie Dr. Maarten Wisse op ‘En de aarde bracht voort’

10 juli 2017

Tijdens de presentatie van En de aarde bracht voort reageerde Prof. Dr. Maarten Wisse op het boek van Gijsbert van den Brink. Lees hieronder de hele redevoering, een betoog concentrerend op hoofdstuk 7 van En de aarde bracht voort.

Liefde als voorproefje van de eeuwigheid

7 juli 2017

Dr. Wim Dekker, theoloog en studiesecretaris van de IZB, schreef een reactie op Ik wil dat jij bent, het nieuwste boek van Thomas Halik. 

Moslims en medische behandeling

4 maart 2016

Medische ethiek vanuit Islamitisch perspectief.

Stanley Hauerwas en Jean Vanier over leren leven uit de eenvoud van het hart

11 februari 2016

In vier essays klinkt het profetisch geluid van deze twee ogenschijnlijke tegenpolen: een gevierd wetenschapper en fel debater en een gelauwerd geestelijk leider en apostel van de vrede. Hun stemmen vormen samen een krachtig getuigenis: het is juist de wereld van beperkingen en kwetsbaarheid waar God wil wonen.

De onschatbare waarde van ouderdom

18 januari 2016

Leiden dementerende mensen een waardeloos bestaan? Die gedachte verdraagt Annemarieke van der Woude niet. In haar boek Als de dood. Trage vragen in het euthanasiedebat schrijft zij over de meest recente ontwikkelingen rond euthanasie. Zij ontvouwt haar visie vanuit het perspectief van de nabestaanden en benadrukt daarbij de onschatbare waarde van de ouderdom. Voor Theoblogie beantwoordde […]

Een eigenwijs schaap? Pastorale ethiek voor een missionaire kerk

1 oktober 2015

Deze week verschijnt Zorgen voor een eigenwijze kudde, een pastorale ethiek voor een missionaire kerk van Patrick Nullens. Het boek gaat over moeilijke ethische dilemma’s in een missioniare gemeente.   Een eigenwijs schaap? Niemand wordt graag een dom schaap genoemd – dat klinkt zo onnozel, zo zielig. Maar willen we wel een eigenwijs schaap zijn? […]

Frits de Lange over de discussie rond actieve levensbeëindiging

15 juni 2015

Op 30 mei verscheen onderstaand artikel van Frits de Lange, auteur van onder ander De mythe van het voltooide leven, in Trouw – Letter & Geest. We plaatsen het hier met toestemming van de auteur.   Niemand weet wat voltooid leven is   Klaar met leven, levensmoe, voltooid leven – de discussie rondom actieve levensbeëindiging […]

Onze verlangens dreigen te seculariseren

17 december 2014

“Het verlangen van christenen dreigt soms te seculariseren. We beamen de oude christelijke notie dat we genade ontvangen van God en dat onze identiteit in Christus ligt. Maar het is moeilijk hiernaar te leven. In onze samenleving ligt het zo veel meer voor de hand onze identiteit te ontlenen aan status of aan producten. Ten […]