Dogmatiek

De plaats van het slachtoffer in de verzoeningsleer

27 september 2013

Op de vraag waarom Christus zich tot in de dood heeft moeten vernederen antwoordt de Heidelbergse Catechismus: ‘Omdat wegens de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden voldaan kon worden dan door de dood van Gods Zoon’ (Zondag 16, vraag en antwoord 40). En wanneer H. Berkhof over het lijden en […]

God als werkwoord

11 juli 2013

  In deze derde aflevering van Dubbelfocus staat een tekst uit het begin van het boek Exodus centraal, Exodus 3:1-8. Het is het verhaal van de ontmoeting van Mozes met de ‘godheid’. Verschenen in Interpretatie 21-4, juli 2013   Exodus 3:1-8 Uit het artikel ‘Onverwachte overwinning’ in het meinummer wordt de leesmethode van de redactiekritiek […]

Zesde meedenkblog van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

24 april 2012

In onze vorige blog riepen we op om reactie omtrent de vraag naar de rubriek ‘Om erin te komen’. Daarop kwam heel wat reactie. De vraag naar ideeën in film, toneel, muziek en literatuur is in Nederland nog tamelijk ongebruikelijk en houdt een risico in. Met elke suggestie van literatuuruiting sluit je groepen uit. De […]

Vijfde meedenkblog van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

13 april 2012

In ons boek willen we onder andere over het voetlicht brengen, dat het bij dogmatiek niet gaat om een heleboel abstracte theorie, maar dat dogmatiek met duizend draden vastzit aan waar we in het leven van elke dag tegenaan lopen. Sporen van dogmatische vragen en thema’s vinden we dan ook teurg in allerlei cultuuruitingen – […]

Vierde meedenkblog van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

2 april 2012

Overheid Tussen de verschillende reacties zat de afgelopen weken de suggestie dat we expliciete aandacht aan de verhouding van kerk en overheid zouden geven. Dat bracht ons nog een keer aan het denken. De overheid en de verhouding van kerk en overheid komt op enkele plekken in onze dogmatiek voorbij, maar wat opvalt, is dat […]

Derde meedenkblog van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

27 maart 2012

Graag willen we om te beginnen ieder die tot dusver op onze meedenkblogs reageerde daarvoor bedanken. Het was een wat gewaagd experiment. Sommigen reageerden ook enigszins sceptisch. Is dit niet al te postmodern? Weten zelfs de dogmatici het tegenwoordig ook al niet zo goed meer? Of is het vooral een marketingstrategie om vast wat aandacht […]

Tweede meedenkblog van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

19 maart 2012

In ons leerboek besteden we vrij veel aandacht aan de prolegomena, de inleidingsvragen dus. We hebben hierover in het verleden samen al heel wat afgepraat, maar zouden jullie mening wel willen hebben. Wat wij doen, het valt al te zien aan de hoofdstukindeling – lijkt op een mix tussen de manier waarop Barth de prolegomena […]

Eerste meedenkblog van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi

12 maart 2012

Al enkele jaren werken we tussen de bedrijven door aan de samenstelling van een nieuw boek over de christelijke geloofsleer voor studenten theologie. De titel houden we kort en hopelijk krachtig: Christelijke dogmatiek – een inleiding. Het gaat om een boek waarin de belangrijkste thema’s en vragen van de geloofsinhoud op een introducerende manier op […]