De noodzaak tot bevrijding

18 december 2017

‘Om bevrijding te brengen, moet een traditie steeds van zichzelf worden bevrijd.’ Janneke Stegeman sprak tijdens haar jaar als Theoloog des Vaderlands over plezier, lichamelijkheid, de noodzaak van verzet tegen racisme en ander onrecht

‘Kun je dat ook theologisch verwoorden?’ vroeg iemand toen zij iets zei over liefde en verzet – maar wat zij had gezegd wás theologie, ook al sprak zij niet over God, genade of kerk. Janneke Stegeman geeft in dit essay een aanzet tot de bevrijdingstheologie die haar voor ogen staat: een theologie die relevant is voor witte Nederlanders.

‘Witte Nederlanders zijn zich amper bewust van hun witte privileges. Dat moet veranderen. En daar moet de theologie een rol in spelen.’ – Janneke Stegeman


Vrijspraak voor losers

Vrijspraak voor losers - Nadia Bolz-Weber

In Vrijspraak voor losers houdt Nadia Bolz-Weber een vlammend pleidooi voor religieuze vrijheid. In een eerlijke, verhalende stijl vertelt zij over haar werk als pastor. Zij ontdekt dat God zich laat vinden in alle mensen. Keer op keer ontmoet ze God in mensen die het minst geschikt lijken: een agnost, een travestiet of een criminele bisschop. Door deze onheilige heiligen te ontmoeten, leert ze wat genade is. Dit boek laat zien wat er gebeurt als gewone mensen brood en wijn delen, de Bijbel lezen en elkaar hun levensverhalen vertellen.