Coming Out Churches: de voorbereiding – door Tom Mikkers

5 oktober 2011

Tom MikkersOngeveer 3 jaar geleden stond ik stil voor een stoplicht op weg naar het landelijk bureau van de Remonstranten in Utrecht waar ik werk. In mijn vrije tijd was ik betrokken bij een nieuw fonds ‘Het Blauwe Fonds’ dat projecten rond homo-emancipatie financieel wil ondersteunen. Hoewel het fonds zelf geen actitiveiten of projecten opzet, wilden we toch de start markeren met drie eigen projecten. Het was dankzij dat rode stoplicht (vraag me niet hoe) dat ik me realiseerde dat er geen overzicht bestaat van kerken waar homo’s kunnen trouwen. Dat zou er toch moeten komen. Ik belde direct een medebestuurslid om het kakelverse idee aan hem voor te leggen. En ook hij was enthousiast.

Bij de presentatie van het Blauwe Fonds in februari 2009 bleek al snel dat het voornemen om met een dergelijk overzicht te komen op belangstelling kon
rekenen van mensen binnen maar ook buiten kerken. Ik werd gebeld door enkele kranten en door journalisten van de radio. Het werd een project met een lange adem. Er moest onderzoek worden gedaan. Er werden extra fondsen geworven bij de Stichting Kerk en Wereld. En er moest een uitgever worden gevonden die hier brood in zag. Najaar 2010 kreeg ik een mailtje van een mede-remonstrant: of ik niet wilde vergeten dat in 2011 het kerkelijk huwelijk bij de remonstranten precies 25 jaar openstond voor homoseksuele paren. Een extra aanleiding dus om dan met de gids te komen, dacht ik.

Rond de jaarwisseling 2010/2011 benaderde ik Wielie Elhorst (voorzitter van
koepelorganisatie kerk en homoseksualiteit LKP) of hij samen met mij zorg
wilde dragen voor de inhoud van de gids. En Uitgeverij Meinema wilde
meedoen. We dachten het concept verder uit. We bedachten de naam Coming
Out Churches. En dan zou de gids rond Coming Out Day op 11 oktober uitkomen. Hoe de gids – behalve het overzicht –  eruit moest zien? Interviews
wilden we met beeldbepalende mensen in de kerk en daarbuiten die zich
uitspraken voor homo’s en lesbo’s die willen trouwen in de kerk en
achtergrondartikelen. En zo gingen we aan de slag.

Deze zomer ging het proces nog sneller. De vormgever ging aan de slag met onze teksten. Pride Photo Award stelde foto’s ter beschikking. Allerlei kleine
klusjes dienden zich aan.De laatste foto’s moesten gezocht worden. In het
archief van de Remonstranten vonden we bijvoorbeeld oude krantenartikelen met ondermeer een zeer passende spotprent uit 1986 naar aanleiding van de
remonstrantse beslissing om het huwelijk open te stellen. Maar van wie was de
prent? Bij deVolkskrant die de prent destijds had geplaatst, wisten ze het niet meer. Een zoektocht werd ingelast naar de maker van de prent. De tekenaar werd gevonden en hij gaf toestemming om de prent te gebruiken. Het was een ontroerend gesprekje. Ik sprak met een tachtigjarige vriendelijke man.
‘Van harte’ zei hij, toen ik hem uitlegde waarvoor we de prent wilden gebruiken, ‘van harte’.

En nog sneller ging het. Deze week plande ik een rustige maandag. Het liep anders. Het eerste persbericht over de gids Coming Out Churches ging uit. Er verscheen vrijwel direct een ANP bericht. Reacties volgden. Gelukkig verdeelde de pers zich als vanzelf over mede-auteur Wielie Elhorst en mij. Zo bleef de
hectiek overzichtelijk.

Journalisten van radio 3 fm kwamen bij me thuis, Radio 1 journaal belde – interviews met Wielie in Trouw, Nederlands Dagblad en de Telegraaf. En op het internet verspreidde het nieuws zich: Op 9 oktober verschijnt Coming Out Churches – Dutch Edition.

Het draaiboek voor de presentatie wordt nu voorbereid. Het tempo ligt hoog, de
spanning stijgt. We hebben namelijk toch een beetje het gevoel dat we met
deze gids een klein beetje geschiedenis schrijven. Al was het maar omdat we met de gids Coming Out Churches willen laten zien dat kerk en homo-emancipatie prima samen kunnen gaan: over een week komen kerken uit de kast en hoe!

Voor meer informatie over de gids, klik hier.

Categorieën