De mooiste theologische boeken over de schepping

18 maart 2019

Mede door de maatschappelijke discussies over klimaat en duurzaamheid is er veel belangstelling voor boeken over de schepping. Daarbij speelt ook de discussie over het thema schepping & evolutie een rol. Op deze pagina vindt u een overzicht van theologische boeken over de schepping.

Gods toekomst voor dieren - Raymond R HausoulOnze wereld in wording - Aurelius AugustinusEn God schiep - Johan Graafland
In Gods toekomst voor dieren gaat de Vlaamse theoloog Raymond Hausoul de uitdaging aan om op een verantwoorde manier vanuit de christelijke geloofsleer dieper na te denken over Gods weg met dieren van schepping tot nieuwe schepping.

Bestellen
"In het begin schiep God de hemel en de aarde." In die woorden herkennen vele mensen de eerste zin uit de bijbel, joden en christenen in het bijzonder. Het vervolg is nog steeds overbekend: daarin wordt verhaald hoe God in zes dagen de wereld schept en op de zevende dag uitrust van het werk dat tot stand is gebracht.Bestellen
Dierenwelzijn is een thema dat in de media en de politiek veel aandacht krijgt. Het onderwerp komt in de prediking echter weinig aan de orde, hoewel de Bijbel veel teksten bevat die respect voor het leven van dieren onderstrepen.


Bestellen
En de aarde bracht voortWaar was je? - Jan van BemmelOorspronkelijk MJ Paul
Stel dat de standaard-evolutietheorie klopt. Wat betekent dat dan voor het christelijk geloof? Voor mijn geloof? In dit boek onderzoekt dr. Gijsbert van
den Brink de mogelijke gevolgen van acceptatie van de evolutietheorie voor vragen als: Hoe kijken we naar de Bijbel?

Bestellen
Dit boek bespreekt vragen rond schepping en evolutie met kennis van zaken, de grenzen beseffend van ons kennen. De auteur begint bij ontzag en verwondering over de rijkdom en complexiteit van alle leven en laat de eenzijdigheden zien van wetenschappelijke benaderingen die hierin niet het werk van God als Schepper zien.
Bestellen
Over de oorsprong van het leven bestaan zeer uiteenlopende theorieën, van evolutie tot creationisme. In dit boek wordt zorgvuldig geanalyseerd hoe de Bijbel en de christelijke traditie over onze oorsprong spreken.


Bestellen
Dit bronze bestaan - Willem Maarten DekkerOog voor de schepping - HF MassinkDe schepping juicht
Willem Maarten Dekker gaat op zoek naar de betekenis van die begrippen in concrete bijbelverhalen. Schepping gaat vooral ook over het concrete, broze menselijke bestaan: over baren en sterven, hopen en wanhopen.

Bestellen
De auteur is theoloog en psycholoog, promoveerde op het onderwerp duurzaamheid en is bestuurslid van de SGP. Dat het niet goed gaat met de Aarde is bekend: de zonde van de mens heeft een zuchtende schepping tot gevolg, aldus de auteur.Bestellen
‘De schepping juicht’ van Francine Rivers ademt de schoonheid van het leven en neemt je mee de natuur in. Ze neemt je mee op een reis door de prachtige schepping, zowel in haar eigen achtertuin als op andere plekken.

Bestellen
Struinen door de schepping - Hanna HowerdaAdam, waar ben je? - Willem Ouweneel
Dit natuurboek verbindt het genieten van de natuur met het geloof in de Schepper. Naast informatieve weetjes over landschappen, dieren en planten lees je Bijbelteksten en vind je creatieve opdrachten.


Bestellen
Dit boek gaat over theologische bezwaren. Veel christelijke theologen hebben hun oorspronkelijke bezwaren overboord gezet. Ouweneel betoogt daartegenover in dit boek dat als wij aannemen dat er een menselijke evolutie was, we dan toch onmogelijk de Bijbelse boodschap van Genesis 1-3, van Romeinen 5 en van 1 Korinthiërs 15 kunnen vasthouden.

Bestellen

Categorieën