Catechese

De bevrijdende, bewustzijnsverruimende boodschap van ‘Het Christus mysterie’

9 oktober 2019

“Rohr vertelt eigenlijk niets nieuws, maar laat zijn licht schijnen over het oude, vertrouwde verhaal – zodat het is alsof je het voor het eerst hoort, weer ziet met de verwonderde en nieuwsgierige ogen van een kind.”

Redacteur Aart over De infographic Bijbel

19 september 2019

Redacteur Aart de Bonte is trots op ‘zijn’ uitgave van De infographic Bijbel. Deze uitgave kreeg in Trouw maar liefst vijf sterren: “Een prachtig boek om door te bladeren. Sommige infographics nodigen uit om langer bestudeerd te worden. Andere laten je vooral onder de indruk zijn van de creativiteit van de illustrator.”

Introductiefilmpjes bij Lezen en laten lezen

18 september 2019

Huijgen heeft ter ondersteuning bij het lezen van zijn boek Lezen en laten lezen korte introductiefilmpjes opgenomen bij elk hoofdstuk. Bekijk die hier.

Boekpresentatie Lezen en laten lezen

6 september 2019

Lezen en laten lezen van Arnold Huijgen is een verhelderend theologisch boek over gelovig omgaan met de Bijbel.

Vertrouwen op God

7 mei 2019

Wat bedoel je als je zegt dat God de wereld heeft gemaakt – de evolutietheorie zegt toch dat alles spontaan ontwikkeld is?

Mini-symposium Gewone Catechismus gaat niet door

7 mei 2019

De redactie in gesprek over de Gewone Catechismus. De centrale vraag van deze studiemiddag zal zijn: Kun je leren geloven en helpt een catechismus daarbij?

Interview met … Theo Pleizier n.a.v. de Gewone Catechismus

6 mei 2019

Onderstaand een interview met theoloog Theo Pleizier over zijn boek de Gewone Catechismus.

Goed en kwaad – De politiek theologisch beschouwd (2)

8 maart 2017

Met het oog op Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart schrijft Erik Borgman komende weken vijf theologische beschouwing over politiek. Dit in het verlengde van zijn nieuwste boek ‘Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving’ dat eind maart verschijnt. Borgman pleit voor relativering van de maakbaarheid. We moeten niet inzetten op een maakbare […]

De persoon van de leraar cruciaal voor vorming leerlingen – door Rolf Robbe

28 juni 2016

Onlangs verscheen bij Uitgeverij Boekencentrum het boek Leraar in de praktijk. In dit boek worden veertien leerkrachten uit het christelijk basisonderwijs geïnterviewd over hun werk en hun leraar-zijn. Dit levert een boeiend palet van sprankelende teksten over de praktijk van het onderwijs. Ook ontdekt de lezer trends, die door eindredacteur Rolf Robbe haarscherp samengevat worden […]

Pleidooi voor de leerdienst

28 september 2015

Inleiding Oepke Noordmans vertelt ergens[1] over een vrouw in een gemeente in Friesland, waar een predikant een in een catechismuspreek enkele vragen aan de orde stelde over de zondag uit de catechismus die aan de beurt was. Deze vrouw meende uit de mond van de predikant kritiek op het leerboek uit Heidelberg te horen. Daarom […]

Als catecheet sta je aan het front

24 september 2015

Wat hebben jullie meegekregen van de preek van afgelopen zondag?’ Ik houd er rekening mee dat de catechisanten van 17 jaar met hun vrijmoedige feedback komen. Maar ik was toch niet helemaal berekend op hun antwoorden. ‘Nul’, zegt de een, ‘want ik gebruik de preek altijd om even te slapen.’ ‘Eigenlijk niets’, zegt een ander, […]

De duikplank – lezing bij de presentatie van Goed Gelovig

23 september 2015

Van Van Ruler wordt verteld dat hij een keer het volgende antwoord gaf op de vraag wat dogmatiek is: ‘Spring maar in het water’. Met een knipoog naar deze uitspraak wil ik u vanmiddag meenemen naar het zwembad. Maar op de vraag ‘wat is homiletiek in relatie tot de leerdienst?’ wil ik u vragen niet […]

Nieuwe methode voor belijdeniscatechese ‘Hou(d)vast’ is klassiek en toch anders

3 september 2015

Nieuwe methode voor belijdeniscatechese Hou(d)vast: Klassiek en toch anders     Jongeren vragen anno 2015 steeds meer om een duidelijke identiteit: ‘Wat geloof ik?’ En: ‘Wat betekent dat voor mijn dagelijks leven?’ Dat zijn bij uitstek vragen die aan de orde komen in de belijdeniscatechese. Maar hoe ga je daarover het gesprek aan met jongeren […]

Preken over de Heidelbergse Catechismus

10 maart 2015

Volgende maand verschijnt het nieuwe boek Goed gelovig. Een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs. Het komt tot stand onder redactie van M.C. Batenburg, J. Groenleer, T. Jacobs, W. Markus en W. Verboom. In dit filmpje vertelt Marco Batenburg meer over de inhoud en de opzet van het boek.

Oproep: naar een nieuwe catechismus

27 mei 2013

Waarom zouden wij ons als theologen en predikanten inspannen voor een nieuwe catechismus? Met de Heidelberger hebben we er tenslotte eentje die eenzaam aan de top van de catechismus-literatuur staat: beproefd, vertrouwd, en veel becommentarieerd. Dat er regelmatig pogingen worden ondernomen om de actualiteit ervan opnieuw te verwoorden, is indicatie van een onderliggend probleem: de […]