Handelingen

Jaap van Heijst

1996 – 2004: de laatste acht jaren in het zelfstandig bestaan van de Nederlandse Hervormde Kerk. Veel hervormden zien dan met ongeduld uit naar het samengaan met de gereformeerden en lutheranen, terwijl anderen volharden in hun bezwaren tegen een dergelijke fusie. Binnen deze acht jaren is 1999 van cruciale betekenis omdat de hervormde synode dat jaar duidelijkheid moet scheppen of er verdergegaan kan worden met het opstellen van de kerkorde voor de verenigde kerk. Het kerkordeproces ligt immers sinds maart 1998 stil door het besluit van de synode om de ‘bezwaarde’ organen en personen de gelegenheid te geven om voorstellen in te dienen die de kerkenfusie voor hen aanvaardbaar zou maken. De behandeling van de ingediende voorstellen in de hervormde synodevergadering van december 1999 mondt uit in het besluit om het fusieproces voort te zetten. Maar tegelijk wordt duidelijk dat de NHK niet ongeschonden de verenigde kerk zal binnengaan: de contouren van de Hersteld Hervormde Kerk tekenen zich af. Dit jaardeel van de synodale Handelingen brengt deze ontwikkelingen voor het voetlicht. Het is het vierde deel in de reeks die de lacune van de verslaglegging over de hervormde synodejaren 1996-2004 opvult. De redactie berustte, net als bij de drie voorgaande jaardelen, bij het oud-synode- en oud-moderamenlid drs. J. van Heijst (1936).

Bestel veilig en betrouwbaar bij onze eigen webshop Boekenwereld.com en het boek wordt gratis bezorgd.

€ 22.99
Bestel
ISBN:
9789464031867
Uitvoering:
Paperback
Omvang:
328 pag.
Verschenen:
23-04-2020
Genre:
Kerk- en dogmengeschiedenis